Göm menyn

Automatisk uppdatering från LiU E-Press (RSS-flöde)

LiU E-Press publicerar nya publikationer kontinuerligt. Med en relativt ny teknik som kallas RSS är det möjligt för dig att automatiskt bli informerad när vi har publicerat någonting av intresse för dig, utan att du regelbundet behöver kontrollera våra webbsidor. För att detta ska fungera behöver du en RSS-läsare. Det kan vara speciell mjukvara eller så enkelt som din webbläsare (Internet Explorer version 7 eller senare, FireFox och Netscape 8.1.2 eller senare, kan alla läsa RSS). Det finns många läsare att välja bland. Pröva feedreader till att börja med.

För att prenumerera på RSS-flöde (dvs. att automatiskt bli informerad om en ny publikation), för det mesta är det bara att klicka på ikonen RSS feed och kopiera webbadressen till din nyhetsläsare (om du använder Internet Explorer, Firefox eller Netscape måste du lägga till adressen som bookmark). Du hittar den klickbara ikonen RSS feed antingen i den kompletta listan nedan eller på varje relevant webbsida. Undantaget för detta är doktorsavhandlingar och forskningsartiklar. För dessa finns det en mer kraftfull funktion som tillåter dig att skapa RSS-flöde exakt för de dokument som du är intresserad av. Klicka på någon av länkarna nedan för mer information.

Titel

Kopiera URL till nyhetsläsaren

Avhandlingar
Doktorsavhandlingar Ph.D. theses http://liu.diva-portal.org/smash/builder.jsf
Tidskrifter
Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics Culture Unbound http://www.confero.ep.liu.se/rss/rss-confero.xml
Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research Culture Unbound http://www.cultureunbound.ep.liu.se/rss/rss-cu.xml
De Ethica. A Journal of Philosophical, Theological and Applied Ethics Culture Unbound http://www.de-ethcia.com/rss/rss-deEthica.xml
European Journal for Research on the Education and Learning of Adults Culture Unbound http://www.rela.ep.liu.se/rss/rss-rela.xml
Hygiea Internationalis Hygiea http://www.ep.liu.se/ej/hygiea/rss/rss-hygiea.xml
Inernational Journal of Ageing and Later Life IJAL http://www.ep.liu.se/ej/ijal/rss/rss-ijal.xml
Northern European Journal of Language Technology NEJLT http://www.nejlt.ep.liu.se/rss/rss-nejlt.xml
Valuation Studies NEJLT http://valuationstudies.liu.se/rss/rss-vs.xml
Serier
CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier CMT http://www.ep.liu.se/ea/cks/rss/rss-cks.xml
CMT Rapport CMT http://www.ep.liu.se/ea/cmt/rss/rss-cmt.xml
CUL-rapporter CUL http://www.ep.liu.se/ea/cul/rss/rss-cul.xml
IHS Rapport IHS http://www.ep.liu.se/ea/ihs/rss/rss-ihs.xml
Kinda Canal Research at Linköping University IHS http://www.ep.liu.se/ea/kcrlu/rss/rss-kcrlu.xml
Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends Academic policies http://www.ep.liu.se/ea/apt/rss/rss-apt.xml
Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science Computer and Information Science http://www.ep.liu.se/ea/cis/rss/rss-cis.xml
Linköping Electronic Conference Proceedings Computer and Information Science http://www.ep.liu.se/ecp/rss/rss-ecp.xml
Linköping Studies in Identity and Pluralism Identity and Pluralism http://www.ep.liu.se/ea/iap/rss/rss-iap.xml
Linköping Studies in Mathematics Mathematics http://www.ep.liu.se/ea/lsm/rss/rss-lsm.xml
Linköping University Interdisciplinary Studies Interdisciplinary Studies http://www.ep.liu.se/ea/is/rss/rss-is.xml
Skriftserie/Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet Interdisciplinary Studies http://www.ep.liu.se/ea/temaq/rss/rss-temaq.xml
Technical reports in Computer and Information Science FilFak http://www.ep.liu.se/ea/trcis/rss-trcis.xml
Tema V report Tema Vatten http://www.ep.liu.se/ea/temavrpt/rss/rss-temavrpt.xml
Hälsouniversitetets rapportserie MedFak http://www.ep.liu.se/ea/hur/rss/rss-hur.xml
Rapport från Institutionen för välfärdsstudier FilFak http://www.ep.liu.se/ea/risv/rss/rss-risv.xml
Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning FilFak http://www.ep.liu.se/ea/svfhu/rss/rss-svfhu.xml


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2018-08-06