Göm menyn

Publicera uppsatser och examensarbeten i DiVA

Dokumentmall

Vi har skapat en dokumentmall i Word som kan vara till hjälp vid författandet. Mallen är i A4-format men tryckeriet skalar ned till rätt format vid tryckningen. Se LiU-Trycks hemsida för mer information.

Upphovsrätt

Information om upphovsrätt finns på vår sida om upphovsrätt.

Rätt version av din uppsats/examensarbete

Viktigt! Innan du publicerar elektroniskt, kontrollera att det är rätt version av Ditt examensarbete innan Du publicerar det elektroniskt. Publicera ditt examensarbete efter examinationen med ev. korrigeringar av innehållet. Fråga LiU-Tryck om en kopia av originalfilen i pdf-format innehålande ditt arbete. Om du hittar fel i ditt arbete är vår policy PDF är att inte byta ut, ändra eller radera examensarbeten som redan är publicerade.

ISRN

ISRN (International Standard Report Number) är inte längre obligatoriskt till din uppsats. Institutionen väljer själv om arbetet ska innehålla ett ISRN. Du får i så fall ett ISRN av administratören på din institution.

Publiceringsavtal

Eftersom du äger upphovsrätten till ditt arbete behöver vi ett underskrivet publiceringsavtal, där du godkänner den elektroniska publiceringen. Du kan hämta avtalet på vår sida med publiceringavtal PDF. Fyll i alla uppgifterna direkt på skärmen, skriv ut, skriv under och lämna avtalet till kursexpeditionen på Din institution.

Så här fyller du i webbformuläret i DiVA

OBS! Flera av fälten i webbformuläret är obligatoriska. Dessa är märkta med en röd asterisk (*). Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas ett meddelande. I webbformuläret ska du inte fylla i följande fält: Forskargrupp, Serie, Annan Serie, DOI, URL, Benämning på URL och Ingår i projekt.

 1. Logga in i publiceringssystemet med ditt LiU-ID och fyll i webbformuläret enligt instruktionerna nedan.
 2. Fyll i för- och efternamn i fälten för dessa. Är ni flera författare, klicka på knappen Ytterligare författare för att öppna en ny sektion.
 3. Organisation måste alltid fyllas i. Välj institutionens namn genom att klicka på texten Välj organisation i fältet Institution, avdelning eller program. Klicka sedan på plustecknet framför Linköpings universitet för att lista alla institutioner (se bild 1 nedan). Välj institution genom att klicka på institutionens namn.

  Organisation
  Bild 1.
  Klicka på plustecknet för att lista
  institutionerna.

 4. Fyll i din e-postadress i fältet för e-post. När du fyllt i webbformuläret och skickar det för e-publicering får Du ett meddelande av systemet att informationen i webbformuläret är inskickad. När innehållet i webbformuläret är granskat, godkänt och e-publicerat av administratören på din institution, får du ytterligare ett meddelande om att din uppsats/exjobb nu är e-publicerat och tillgängligt via internet.
 5. Kryssa i Externt samarbete (ett nytt fält visas) för att ange eventuell extern samarbetspartner t.ex. ett företag, privat-, kommunal- eller statlig institution etc.
 6. Ange uppsatsens/examensarbetets titel och undertitel. Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. Ange språket på publikationen. Om titeln även finns på ett annat språk än publikationen är skriven på anges detta under rubriken Alternativ titel.
 7. Ange nivån på uppsatsen/examensarbetet (kandidat, magister, master osv.).
 8. Ange antalet högskolepoäng.
 9. Välj ämne/kurs ur listan. Är du osäker, fråga studentadministratören på din institution.
 10. Under Övriga uppgifter fyll i År och Antal sidor (antal sidor är den sista numrerade sidan i uppsatsen/exjobbet).
 11. Fyll i ISRN i fältet för ISRN. Finns det ett ISRN ska det fyllas i.
 12. Ange Nationell ämneskategori. Om fältet inte fylls i kommer examensarbetet/uppsatsen inte att föras över till Uppsök och uppsatser.se
 13. Fyll i nyckelord och abstract. Dessa uppgifter gör att din publikation blir bättre sökbar och därmed mer synlig i Google.
 14. Om möjligt ange även Handledare, examinator samt Presentation.
 15. Klicka på knappen Fortsätt.
 16. Klicka på bläddra och leta reda på filen med ditt examensarbete. Ladda upp dokumentfilen i pdf-format och klicka Fortsätt.
 17. Om Du är nöjd med resultatet och vill publicera examensarbetet klickar Du på knappen Skicka in. Ditt examenarbete/uppsats skickas för verifiering/granskning av ansvarig administratör på din institution. OBS! Ladda inte upp pdf-filen med Ditt examensarbetet/uppsatsen innan Du har korrekturläst det.
 18. När Du har skickat in examensarbetet/uppsatsen , visas ett meddelande på bildskärmen som bekräftelse att Du skickat iväg uppsatsen för verifiering/godkännande. Om Ditt arbete inte är elektroniskt publicerat inom 14 dagar ska Du i första hand kontakta Din institution. Om de inte kan hjälpa dig hör av dig till ep@ep.liu.se.


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2019-07-02