Göm menyn

Title:
Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012: Tema Q jubileumssymposium 19-20 januari 2012; Norrköping Sweden
Publications:
0
Editor(s):
Svante Beckman (Red.): Tema Kultur och samhälle, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet, Sweden
Year:
2012
No. of pages:
245
Language:
Swedish
ISBN:
978-91-977275-2-5
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
Issue:
66
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Published:
2012-01-23
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

Ingår även i serien: Skriftserie Tema Kultur och samhälle; ISSN: 1653-0373 (print); 1654-143X (online); 2012 :1Tema Q; Tema Kultur och samhälle; startade officiellt år 2000 och Q :et stod då för Kulturarv och kulturproduktion. Temat var det nionde i raden av tematiskt identifierade och tvärvetenskapligt organiserade enheter för forskning och forskarutbildning inom den filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Den riktiga verksamheten startade först 2002 när tre nytillsatta professorer; 11 doktorander och en egen administratör fanns på plats. Med anledning av 10-årsdagen har det kollegiala ledningsorganet; Temarådet; bestämt sig för tre sammanlänkade projekt; en reguljär utvärdering av verksamheten med hjälp av tre externa forskare; en bok som mångsidigt presenterar Tema Q verksamhet och utveckling och ett symposium där utvecklingen och framtiden för temat kan diskuteras; med boken och utvärderingarna som underlag. Symposiet högtidlighåller därutöver 10-årsjubileet genom att försöka återsamla alla som verkat vid temat under denna tid.

Bokens författare har alla varit verksamma vid Tema Q under längre eller kortare tid. Nio av dem har fått uppdraget att skriva längre artiklar som syftar till att ge överblick och perspektiv på Tema Q :s verksamheter. Övriga författare har inbjudits att i fritt valda former bidra med kortfattade inblickar i den rikt varierade forskning som pågår och pågått vid temat. De längre artiklarna ligger först och inleds med översikt av Tema Q :s bakgrund och allmänna utveckling. De kortare bidragen är ordnande alfabetiskt efter författarnas namn.

Undertecknad har varit redaktör och till min hjälp har jag haft ett redaktionsråd som bestått av Peter Aronsson; Bengt Erik Eriksson och Sofia Lindström. Layout av text och omslag har Svante Landgraf gjort.Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012: Tema Q jubileumssymposium 19-20 januari 2012; Norrköping Sweden

Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012: Tema Q jubileumssymposium 19-20 januari 2012; Norrköping Sweden

Author:
Svante Beckman (Red.)
Title:
Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012: Tema Q jubileumssymposium 19-20 januari 2012; Norrköping Sweden
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06