Göm menyn

Title:
Lärarstämma (Swedish) Norrköping; April 7; 2011: Lärande och Pedagogiskt ledarskap
Publications:
0
Editor(s):
Bengt Lennartsson (red.):
Year:
2011
Language:
Swedish
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
Issue:
61
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Published:
2011-04-28
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitetIntroduction is not available.

Lärarstämma (Swedish) Norrköping; April 7; 2011: Lärande och Pedagogiskt ledarskap

061:001
Jan Bouvin
Inledning
[Video Presentation]

061:002
Christina Lindh
Varför kvalitetsgranskning om rektors pedagogiska ledarskap?
[Video Presentation]

061:003
Fredrik Höper
Utvecklingsarbete i Varberg för att stärka det pedagogiska ledarskapet
[Video Presentation]

061:004
Bitte Sundin
Utvecklingsarbete i Norrköping för att stärka det pedagogiska ledarskapet
[Video Presentation]

061:005
Anna-Lena Bengtsson, Lotta Norell
Hur kan vi genom vår organisation möjliggöra pedagogiskt ledarskap?
[Video Presentation]

061:006
Bo Larsson
Kreativt ledarskap 3.0?
[Video Presentation]

061:007
Bengt Lennartsson
Om Tänkarnätverket
[Video Presentation]

Lärarstämma (Swedish) Norrköping; April 7; 2011: Lärande och Pedagogiskt ledarskap

Author:
Bengt Lennartsson (red.)
Title:
Lärarstämma (Swedish) Norrköping; April 7; 2011: Lärande och Pedagogiskt ledarskap
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06