Göm menyn

Title:
Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården
Download:
Editor(s):
Bengt Lennartsson: Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linöpings univeristet
Year:
2010
Language:
Swedish
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
Issue:
51
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Published:
2010-06-09
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitetI juni 2007 hölls The 13th International Conference on Thinking i Norrköping. Konferensen blev succé och ett 40-tal nationer var representerade. Dessa konferenser syftar till spontana oväntade möten tvärs över alla sektors-; disciplin-; kultur och åldersgränser.
    Som uppföljning till konferensen har Tänkarnätverket bildats med mål att vidareutveckla en nationell och internationell mötesplats. Tanken är utbyte av idéer och erfarenheter för såväl nytänkande som ifrågasättande av tankestrukturer; arbetssätt och metoder.
    Seminariet 21 maj 2010 är en uppföljning inom hälso- och sjukvården och vänder sig till anställda och studenter på universitetet; landsting och kommun och företrädare från privata sektorn

Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården

051:001
Lena Lundgren
Här står vi; regionalt; nationellt och internationellt
[Video Presentation]

051:002
Claes-Fredrik Helgesson
Kunskap; styrning och organisation
[Video Presentation]

051:003
Myrna Palmgren
Varför har aldrig sjukvården tänkt på planering?
[Video Presentation]

051:004
Bo Tillander, Karin Eklund
Det går Visst
[Video Presentation]

Frågestund

051:005
Agneta Westerdahl
Avslutning
[Video Presentation]

Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården

Author:
Bengt Lennartsson
Title:
Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06