Göm menyn

Title:
Visualisering som förändringskraft! Den 15 september 2009: Tema: Planering
Download:
Editor(s):
Bengt Lennartsson: Institutionen för Teknik och naturvetenskap, Linköpings univeristet
Year:
2009
Language:
Swedish
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
Issue:
46
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Published:
2009-12-01
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitetNo abstract available

Visualisering som förändringskraft! Den 15 september 2009: Tema: Planering

Inledningsföredrag

046:001
Lars Taxén
Visualisering som verktyg för gemensamt agerande
[Video Presentation]

Virtuella 3D-miljöer i planeringsprocesser

046:002
Michael Pääbo
Exempel på byggvisualiseringar kopplade till beslutsprocesser
[Video Presentation]

046:003
Lina Johansson
Kommande utställning
[Video Presentation]

Parallella presentationer

046:005
Patrik Lundblad
Visualisering av spatial data med dynamiska variabler
[Video Presentation]

046:006
Per Sandström
Sambandet mellan upplevelsekänsla och samhällsbyggnadsprocesser
[Video Presentation]

046:007
Mattias Roupé
3-D-visualisering av en stad; exemplet Göteborg
[Video Presentation]

Avslutningsföredrag

046:008
Jonas Löwgren
Att hitta sådant som vi redan borde ha vetat: Interaktiv visualisering av implicit information
[Video Presentation]

046:009

Avslutning
[Video Presentation]

Visualisering som förändringskraft! Den 15 september 2009: Tema: Planering

Author:
Bengt Lennartsson
Title:
Visualisering som förändringskraft! Den 15 september 2009: Tema: Planering
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06