Göm menyn

Title:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Publications:
0
Editor(s):
Andreas Nyblom: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Filosofiska fakulteten, Linköping University
Year:
2009
No. of pages:
457
Language:
Swedish
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
Issue:
40
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Published:
2009-10-26
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitetACSIS – Advanced Cultural Studies Institute of Sweden – syftar till att utveckla och stärka tvärvetenskaplig kulturforskning; i samspel mellan discipliner och orter men också mellan svensk kulturforskning och det transnationella fältet för cultural studies.

Den 15–17 juni 2009 arrangerade ACSIS för tredje gången en stor konferens för kulturforskning; med särskilda konferensanslag från Riksbankens Jubileumsfond och Forskniådet Formas. Konferensens huvudtema var ”Kultur~Natur”; med utgångspunkt i att det grundläggande förhållandet mellan kultur och natur hått förnyad aktualitet i ljuset av epidemier; klimatförändringar; genetik och skönhetsoperationer. Kultur och natur framstår inte längre som ett självklart motsatspar. Istället för bindestreck valde vi därför att använda tecknet ”tilde” (~) mellan de båda begreppen; vilket skulle antyda en dynamiskt böljande förbindelse mellan dem. Huvudtemat utvecklades i fyra plenarsessioner samt i många av de 24 gruppsessionerna. Hela konferensprogrammet kan laddas ner från ACSIS hemsida. Sammantaget gav konferensen en god inblick i vad som just nu rör sig inom svensk kulturforskning med närmare 140 papers och föreläsningar. Av dessa bidrag har 38 stycken publicerats elektroniskt (nedan).

Även papers från då första konferenserna finns publicerade i open access: www.ep.liu.se/ecp/015 och www.ep.liu.se/ecp/025

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Plenarföreläsningar

040:001
Johan Fornäs
Kultur~Natur
[Abstract and Fulltext]

040:002
Tora Holmberg
Gränsgångare eller gengångare?
[Abstract and Fulltext]

040:003
Karin Johannisson
Modernitet in på kroppen eller: kropp; känslor; sinnen som social arena
[Abstract and Fulltext]

040:004
Helena Pedersen
Art; artistic research; and the animal question
[Abstract and Fulltext]

Papers

040:005
David Redmalm
Det binäras magi
[Abstract and Fulltext]

040:006
Klas Sandell
Nordiskt friluftsliv och allemansrätt
[Abstract and Fulltext]

040:007
Fredrik Krohn Andersson
”By; landskap; kraftverk”
[Abstract and Fulltext]

040:008
Malin Sveningsson Elm
Att arbeta etnografiskt i massiva onlinespel
[Abstract and Fulltext]

040:009
Leif Häggström
Att förhandla nu mot då
[Abstract and Fulltext]

040:010
Leo Bartonek
Kulturteori och socialteori
[Abstract and Fulltext]

040:011
Johan Arnegård, Klas Sandell
Idrottens gränstrakter
[Abstract and Fulltext]

040:012
Johan Jarlbrink
Kändisbruk
[Abstract and Fulltext]

040:013
Fernando Flores
Postmodern vitalism
[Abstract and Fulltext]

040:014
Johan Hultman, Erika Andersson Cederholm
The Boundary Work of Commercial Friendship
[Abstract and Fulltext]

040:015
Anna Eskilsson
Natur och kultur i förening?
[Abstract and Fulltext]

040:016
Jenny Björklund
Ett eget rum
[Abstract and Fulltext]

040:017
Kalle Jonasson
Parkour
[Abstract and Fulltext]

040:018
Tobias Harding
Vad är kulturpolitik?
[Abstract and Fulltext]

040:019
Catharina Gabrielsson
Slack Space eller det övergivna husets potential
[Abstract and Fulltext]

040:020
Tora Friberg, Christina Scholten, Annika Sandén
Re-reading time-geography
[Abstract and Fulltext]

040:021
Maja Willén
Den öppna bostaden som konsumtionsgenerator
[Abstract and Fulltext]

040:022
Sophie Elsässer
Dammsugarens gestaltning i tidskriften Råd and Rön
[Abstract and Fulltext]

040:023
Linnéa Lindsköld
Kvalitet och genus
[Abstract and Fulltext]

040:024
Sarah Vinterlycka
När hunden själv får välja
[Abstract and Fulltext]

040:025
Martin Fredriksson
”De patenterade konsterna”
[Abstract and Fulltext]

040:026
Jonnie Eriksson
Maskinisk darwinism
[Abstract and Fulltext]

040:027
Wera Grahn
Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning
[Abstract and Fulltext]

040:028
Eddy Nehls
Nykter eller drogad?
[Abstract and Fulltext]

040:029
Stuart Burch
Noetic Norden
[Abstract and Fulltext]

040:030
Ebba Högström
Gör platsen patienten?
[Abstract and Fulltext]

040:031
Anna Biström
Hur ”Eva Dahlgren” är gjord
[Abstract and Fulltext]

040:032
Magnus Dahlstedt
Coachning som bekännelse
[Abstract and Fulltext]

040:033
Anders Frenander
Glidningar och förgivettaganden
[Abstract and Fulltext]

040:034
Mikael Askander
Att sminka de döda
[Abstract and Fulltext]

040:035
Håkan Berglund-Lake
När skogen inte känns igen
[Abstract and Fulltext]

040:036
Eva Blomberg
Berömda artisters dilemman
[Abstract and Fulltext]

040:037
Johan Hedrén
Ekologi som kris; livsstil och estetik
[Abstract and Fulltext]

040:038
Per Möller
Kulturens inflytande och utflytande
[Abstract and Fulltext]

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009

Author:
Andreas Nyblom
Title:
Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige; Conference in Sweden 15–17 June 2009
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06