Göm menyn

Title:
Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Publications:
0
Editor(s):
Arne Engström: Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet, Sweden
Year:
2007
No. of pages:
177
Language:
Swedish
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
Issue:
32
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Published:
2008-11-10
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitetföreliggande skrift presenteras ett urval av de föreläsningar och papers som presenterades på konferensen Att erövra världen i november 2007 vid Linköpings universitet. Det var den första konferensen som fokuserade på grundläggande färdig­heter i äsning; skrivning och matematik samt lärarutbildningens uppdrag att utbilda lärare med kompetens inom området.
   Under senare år har den politiska diskussionen fokuserat allt mer på skolans kunskapsuppdrag. Särskilt har betydelsen av ett tidigt grundläggande av läs- och skrivfärdigheter och matematiskt kunnande för den fortsatta skolgången fått välförtjänt uppmärksamhet. Häri ligger skolans verkliga bildningsdimension – att ge eleverna möjlighet att bli delaktiga i en skriftspråkig och matematisk kultur. Det öppnar nya möjlig­heter för individen att beskriva och förstå världen och sin egen situation; att påverka sitt eget liv; kort sagt; att erövra världen.
   Genom denna dokumentation hoppas vi stimulera till fortsatt arbete; diskus­sioner; samarbete i nätverk och konferenser inom området. Dokumentationen görs samtidigt tillgänglig på nätet via Linköping University Electronic Press.

Linköping i oktober 2008

Arne Engström

Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

I. Plenarföreläsningar

032:001
Arne Engström
Förord
[Abstract and Fulltext]

032:002
Stefan Samuelsson
Vad kan tvillingforskning lära oss om tidig läs- och skrivinlärning?
[Abstract and Fulltext]

032:003
Terezinha Nunes
Understanding rational numbers
[Abstract and Fulltext]

032:004
Caroline Liberg
Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag
[Abstract and Fulltext]

II. Papers

032:005
Camilla Björklund
Hållpunkter för de yngsta förskolebarnens lärande av tidig matematik
[Abstract and Fulltext]

032:006
Christina Björn
Barns textskapande som kulturdialog
[Abstract and Fulltext]

032:007
Arne Engström
Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3
[Abstract and Fulltext]

032:008
Karin Forsling
Läsa och skriva
[Abstract and Fulltext]

032:009
Joakim Samuelsson, Margareta Engwall
Nya villkor för lärarutbildningen
[Abstract and Fulltext]

032:010
Carin Jonsson
Bild som text i läs- och skrivkontext
[Abstract and Fulltext]

Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Author:
Arne Engström
Title:
Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06