Göm menyn

Title:
Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning
Publications:
0
Editor(s):
Thomas Ginner: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Utbildningsvetenskap, Linköping Universitet, Sweden Jonas Hallström: Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Utbildningsvetenskap, Linköping University, Sweden
Year:
2006
Language:
Swedish
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
Issue:
17
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Published:
2006-09-04
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitetUnder senare år har allt fler länder lanserat teknik som ämne i ungdomsskolan - t.ex. Design and Technology i Storbritannien; Technology Education i USA; Technology i Nya Zeeland och i Norge planeras för Teknologi og design. Forsknings- och utvecklingsarbetet inom det breda fält som kallas Technology Education Research (på svenska teknikdidaktik) är än så länge ganska begränsat; i alla fall i Skandinavien. Internationellt sett är det dock ett betydligt mer dynamiskt forskningsområde; med ett antal organisationer; regelbundna konferenser och två internationella forskningstidskrifter. I Sverige och övriga Skandinavien håller forskningsområdet på att utvecklas; och den 20-21 mars 2006 arrangerade CETIS (Centrum för tekniken i skolan) för första gången en forskningskonferens inom den sedan tidigare etablerade och välbesökta lärarkonferensen Tekniken i skolan i Norrköping.

   Forskare inom fältet teknikdidaktik i vid mening inbjöds att skriva och presentera en uppsats (paper); som kunde relatera till konferensens övergripande tema ­ ”Hur tydliggöra och förverkliga kursplanemål; betygskriterier och andra styrdokument i teknikundervisningen?” – men också till någon annan aspekt av teknikundervisningen i för-; grund- eller gymnasieskola.

Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning

017:001
Thomas Ginner, Jonas Hallström
Inledning - ett teknikdidaktiskt forskningsfält
[Abstract and Fulltext]

017:002
Eva Blomdahl
En möjlig inriktning på grundskolans teknikundervisning
[Abstract and Fulltext]

017:003
Inga-Britt Skogh
Värdering av elevers kreativitet och innovativa förmåga
[Abstract and Fulltext]

017:004
Claes Klasander
Innehållsaspekter av systemperspektiv i teknikundervisning
[Abstract and Fulltext]

Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning

Author:
Thomas Ginner, Jonas Hallström
Title:
Forskningskonferens i teknikdidaktik : Styrdokument och klassrumsverklighet i skolans teknikundervisning
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06