Göm menyn

Title:
Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996
Download:
Full text (pdf) Book_Cover Programkommitte
Editor(s):
Liselotte Thornell: Linköpings universitetsbibliotek, Sweden Agneta Lantz: Linköpings universitetsbibliotek, Sweden
Year:
1996
No. of pages:
205
Language:
Swedish
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
Issue:
2
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Series:
Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science
ISSN (online):
1401-9841
Published:
1997-11-11
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet

Allmän information om denna skrift

De uppsatser som presenterades vid konferensen görs tillgängliga som individuella filer. Den fullständiga volymen utgörs av omslag och de nedan uppräknade filerna i ordning. Linköping University Electronic Press har åtagit sig att hålla dessa arbeten on-line och tillgängliga för vetenskaplig användning från och med publiceringsdatum. Upphovsrätten för varje artikel ägs av författaren respektive författarna. Varje enstaka uppsats och den fullständiga volymen får skrivas ut och användas fritt för akademiska ändamål. Vid citering av artiklar i denna samling; vare sig på papper eller elektroniskt; rekommenderas starkt att använda respektive artikels URL. Den kommer att fortsätta att gälla även efter eventuella formatförändringar.

General information about the proceedings

The articles that were accepted for the conference are made available as individual files. The full text of each article is in Swedish; the abstract is in English. The complete proceedings volume is defined as all the files listed below; in succession and in the indicated order. Linköping University Electronic Press is committed to keeping the present set of articles on-line and available to the scientific community for 25 years from the date of publication. The copyright of each article remains with the author or authors. Each individual article and the complete proceedings volume may be printed and used freely for academic purposes. The "title pages" mentioned below also contain the details of document preservation and copyright. The first column in the table below indicates the articles serial number within the proceedings. The articles have separate pagination. Clicking the serial number leads to the articles URL and electronic front page; as maintained by the E-Press. For example; the URL of article number 2 is

http://www.ep.liu.se/ecp/article.asp?issue=002&article=002

When citing an article in these proceedings; either on paper or electronically; it is strongly recommended to use the articles URL. It will continue to be valid even after possible format changes.
Konferensen Informationskompetens och Användarutbildning arrangerades av Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbund (NVBF) och Linköpings universitetsbibliotek med ekonomiskt stöd från NORDiNFO.
   Förväntningarna på den högre utbildningen inför 2000-talet är högt ställda. Den ökade vikten vid kvalitetsarbete; effektivisering av utbildning och forskning vid universitet och högskolor; i förening med den explosiva utvecklingen på IT-området medför genomgripande konsekvenser för informationsförsörjningen.
   Hur kan forskningsbiblioteken bli en optimal pedagogisk resurs för att möta det samhälleligt uttalade kravet på informationskompetens / information literacy? Hur kan vi utveckla vår användarutbildning för att möta dessa krav med utnyttjande av nya informationsteknologiska lösningar?
   Syftet med konferensen var att erbjuda ett nordiskt forum för diskussion och utbyte av åsikter om informationskompetens (information literacy) och bibliotekens pedagogiska roll i samband med utbildning i informationssökning; s.k. användarutbildning.    Konferensen gav såväl teoretiska aspekter som praktiska tillämpningar på området.
   165 personer från de fem nordiska länderna deltog i konferensen.
   Ett stort tack till alla som bidrog till en lyckad konferens! Diskussionen inom Norden om bibliotekets pedagogiska roll går vidare.

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

002:000
Agneta Lantz, Liselotte Thornell
Informationskompetens och Användarutbildning
[Abstract and Fulltext]

002:001
Oili Kokkonen
New trends in information literacy
[Abstract and Fulltext]

002:002
Agneta Lantz
Informationskompetens - ett centralt utbildningsmål för den högre utbildningen
[Abstract and Fulltext]

002:003
Elisabeth Sundholm
Universitet- og høyskolebibliotek - en del av læringsmiljøet
[Abstract and Fulltext]

002:004
Tove Knutsen
Integrering av undervisning i informationssøkning i annen undervisning
[Abstract and Fulltext]

002:005
Kristin Björgvinsdottir
Skolebibliotekens ansvar
[Abstract and Fulltext]

002:006
Tommy Carlberg, Agneta Lantz
Universitetsbiblioteket som utvecklingsresurs för bibliotekarier; skolledare och lärare inom gymnasieskolan
[Abstract and Fulltext]

002:007
Ingemar Ingemarsson
Informationskompetens som grunden för individuell kunskap vid självstyrt lärande
[Abstract and Fulltext]

002:008
Kari Fagerjord
Bibliotekets rolle i problembasert læring
[Abstract and Fulltext]

002:009
Kjersti Lie
Problembaseret læring for både student och bibliotekar
[Abstract and Fulltext]

002:010
Nancy Fjällbrant, Gunilla Thomasson
EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket
[Abstract and Fulltext]

002:011
Katri Wikström
Nätverksutbildning för bibliotekarier samt musei- och arkivpersonal
[Abstract and Fulltext]

002:012
Toini Alhainen
Virtual Library Project
[Abstract and Fulltext]

002:013
Frede Mørch
A distance learning course from NNC
[Abstract and Fulltext]

002:014
Edgar Almén
Hur försäkrar vi oss om att vår IT-användning utvecklar kvaliteten i våra utbildningar?
[Abstract and Fulltext]

002:015
Kerstin Fridén, Marianne Nordlander, Marianne
Att skapa och behålla god kvalitet i låntagarundervisning - resultat av kvalitetsarbete vid LiUB
[Abstract and Fulltext]

002:016
Sara von Sternberg Ungern
Studenterna och Biblioteket
[Abstract and Fulltext]

002:017
Dagmar Langeggen
Finns nationell policy för informationskompetens - i Norge?
[Abstract and Fulltext]

002:018
Oili Kokkonen
Development of information skills - a national policy for Finland?
[Abstract and Fulltext]

002:019
Kristin Björgvinsdottir
Nasjonal politikk for informasjonskompetanse på Island?
[Abstract and Fulltext]

002:020
Frede Mørch
Information competence for end users within Danish University Libraries - is there a national strategy?
[Abstract and Fulltext]

002:021
Jan Hagerlid
Finns nationell policy för informationskompetens - i Sverige?
[Abstract and Fulltext]

002:022
Niels-Henrik Gylstorff
Sammendrag af indtryk fra konferensen
[Abstract and Fulltext]

002:023

Författarindex
[Abstract and Fulltext]

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Author:
Agneta Lantz, Liselotte Thornell
Title:
Informationskompetens och Användarutbildning
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06