Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Mattetek.se en lärplattform för kursen linjär algebra Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Mattetek.se en lärplattform för kursen linjär algebra
Author:
George Baravdish: Kommunikations- och transportsystem, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, Linköping Owe Kågesten: Kommunikations- och transportsystem, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, Linköping
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
025
Pages:
129-132
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Mattetek.se är ett projekt där vi har utvecklat en lärplattform som skall stötta studenternas lärande inom kursen linjär algebra. Kursen är en viktig grundsten i en civilingenjörsutbildning men också en kurs som många studenter upplever som svår. Vi har utvecklat en internetbaserad kurs med ett antal moduler för att stötta ett reflekterat lärande och ett stöd för studenternas förståelse av relativt komplexa sammanhang. Kursen har samma innehåll som motsvarande campuskurs och kan studeras parallellt med den eller separat. Vi använder oss alltså av det som i andra sammanhang kallas ”blended learning”. Till kursen är kopplat en textbok som användaren i sin helhet har tillgång till.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
George Baravdish, Owe Kågesten
Title:
Mattetek.se en lärplattform för kursen linjär algebra
References:
No references available

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
George Baravdish, Owe Kågesten
Title:
Mattetek.se en lärplattform för kursen linjär algebra
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06