Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet
Author:
Urban Westergren: Skolan för information- och kommunikationsteknologi, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Anna-Karin Högfeldt: Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
021
Pages:
105-198
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

En beprövad metod för kvalitetssäkring av examensarbeten inom ett Fotonikmasterprogram vid KTH; som ingår i ett Erasmus Mundus-program presenteras; och diskussioner förs kring hur denna arbetsform kan tillämpas även vid examensarbeten som inte ingår i internationella samarbetsprogram – för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av examensarbetet; med avseende på innehåll och examination. Betygssättning; betygsfördelning och likvärdighet vid bedömning kommer särskilt att lyftas med ett bredare angreppsområde över KTHs samtliga utbildningsprogram; där vi bland annat kommer titta på statistiken kring betygsfördelningen enligt skalan A-F samt lärarnas erfarenheter kring att använda denna skala; och tillhörande bedömningsmanualer vid examination.

Keywords: Kvalitetsarbete; examensarbete; bedömning; examination; betyg; internationalisering; lärande

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Urban Westergren, Anna-Karin Högfeldt
Title:
Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet
References:

[1] Högskoleverkets skriftserie (1998:8 S); Mästarprov eller mardröm? Studenters uppfattningar om examination av självständigt arbete. Stockholm; 1999

[2] Se bilaga A: Bedömningsgrunder och kriterier för examensarbete http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete

[3] Engström; E.; Hanson; M.; Högfeldt; A.K.; se Att sätta betyg på examensarbete vid KTH – uppföljning ett år efter reformen http://www.kth.se/ece/avdelningen-for-larande/hogskolepedagogik/publ

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Urban Westergren, Anna-Karin Högfeldt
Title:
Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06