Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet; kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet; kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga
Author:
Agneta Bränberg: Tillämpad fysik och elektronik, Umeå Universitet, Umeå Ulf Holmgren: Tillämpad fysik och elektronik, Umeå Universitet, Umeå
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
020
Pages:
99-108
No. of pages:
5
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Kursen Analog elektronik 15hp är den första renodlade ämneskurs som studenterna på högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik möter och den ges under senare delen av höstterminen i första årskursen. Kursen är central på programmet dels ämnesmässigt men framförallt genom önskemålet att etablera ingenjörsmässiga arbetsformer och ett ingenjörsmässigt förhållningssätt i kommande kurser på programmet.

Tre aspekter bildar bas för kursens målbeskrivning

  • Kunskapsbasen definierad av klassisk analogiteknik och elementära elektroniska system
  • Färdighetsmålen med fokus på konstruktion; experiment; simulering och analys
  • Formerande av en attityd till lärande där kreativitet; lagarbete och kritiskt förhållningssätt står i centrum

I presentationen diskuteras hur arbetsmetodik; kursinnehåll och examination kan utformas i syfte att stödja samtliga tre måldimensioner och hur motivation; personligt ansvarstagande och professionellt förhållningssätt kan utvecklas genom en medveten utformning av läraktiviteter.

Keywords: Attityd; ingenjörsmässiga arbetsformer; elektronik; PBL

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Agneta Bränberg, Ulf Holmgren
Title:
Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet; kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga
References:

[1] http://www.moodle.tfe.umu.se/course/view.php?id=957

[2] Försvarsmakten; “Pedagogiska Grunder” Försvarsmakten; 2000; sid 373

[3] http://www.cdio.org/

[4] http://www.viper.upc.umu.se/?p=360

[5] H. Hård Af Segerstad; “Problembaserat lärande” Liber AB 1997

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Agneta Bränberg, Ulf Holmgren
Title:
Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet; kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06