Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Co-op-modellen - ökad motivation; genomströmning och anställningsbarhet hos studenterna Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Co-op-modellen - ökad motivation; genomströmning och anställningsbarhet hos studenterna
Author:
Mikael Ericsson: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Trollhättan Lars Holmblad: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Trollhättan Lisa Almhage: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Trollhättan Johanne Brochmann: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Trollhättan
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
016
Pages:
75-78
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Den här artikeln beskriver ett mycket framgångsrikt utbildningskoncept som genomförs på Högskolan Väst; främst på ingenjörsutbildningarna maskin och elkraft; som ger en ökad samverkan mellan högskola och omkringliggande samhälle. Konceptet bygger på en amerikansk modell som heter ”Cooperative Education” (Co-op). I Co-oputbildningen varvas teoriperioder med betalda arbetsperioder ute på olika företag och organisationer. Genom en väl planerad integration mellan teoriperioderna och arbetsperioderna förlängs utbildningen i genomsnitt med ca 6 månader men studenten har efter erlagd examen ca 1 års arbetslivserfarenhet. För att sköta kontakterna med de olika företagen finns Co-opkoordinatorer anställda på högskolan. Dessa har till uppgift att sköter den grundläggande kontakten med respektive företag. Studenterna anställs av företagen via ett normalt anställningsförfarande och de har lön enligt företagets kollektivavtal. Företagens organisation och arbetssätt integreras naturligt i utbildningen genom Coopmodellen då studenten deltar i företagets verksamhet. Detta ger studenten en direkt inblick i arbetslivets villkor och en för Co-opmodellen karaktäristisk självgående förmåga hos studenterna utvecklas.

Under arbetsperioden besöks studenten och företaget av Coopkoordinatorn. Under detta besök diskuteras bl.a. arbetsinnehåll; utbildning och framtida kunskapsbehov i företaget. Företagens önskemål fångas upp och integreras på ett bra sätt i utbildningen. Exempel på bra samverkan är gästlärare från företagen. Gästlärare har funnits med sen starten av högskolans ingenjörsutbildningar 1990 och andelen kurser med en eller flera gästföreläsare har ökat genom åren. Den främsta samarbetspartnern på elkraftprogrammet är Vattenfall; men också Preemraff och Trollhättan Energi finns representerade. Konkreta resultat av utbildningskonceptet är att studenterna blir mer studiemotiverade vilket ger en ökad genomströmning av godkända studenter på programmen jämfört med studenter som inte följer Co-opmodellen. Ett annat resultat är att Coopstudenterna har en mycket högre anställningsbarhet jämfört med en vanlig student som har läst samma utbildning.

Keywords: Co-oputbildning; Arbetsintegrerat lärande; samverkan; ökad genomströmning

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Mikael Ericsson, Lars Holmblad, Lisa Almhage, Johanne Brochmann
Title:
Co-op-modellen - ökad motivation; genomströmning och anställningsbarhet hos studenterna
References:

[1] Cvetkovic; Vibiana Bowman; 1953-; Lackie; Robert J.; 1966- Teaching Generation M

[2] Stefan Lagrosen (2010) Lärande i och för det nya arbetslivet. Lund Studentlitteratur

[3] Coll; Richard K. (2004). International handbook for cooperative education. Boston; Mass. World Association for Cooperative Education

[4] Linn; Patricia L. (2004) Handbook for research in cooperative education and internships. Mahwah; N.J.L. Erlbaum Publishers.

[5] www.Co-op.edu [2011-04-05]

[6] http://www.hv.se/extra/pod/?module_instance=4 [tillgänglig 2011-10-13]

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Mikael Ericsson, Lars Holmblad, Lisa Almhage, Johanne Brochmann
Title:
Co-op-modellen - ökad motivation; genomströmning och anställningsbarhet hos studenterna
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06