Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Projektkurs i produktutveckling i samarbete med industrin (Okt 2011) Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Projektkurs i produktutveckling i samarbete med industrin (Okt 2011)
Author:
Lars Degerman: Uppsala Universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
015
Pages:
71-73
No. of pages:
3
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Projektarbeten har blivit vanligt förekommande moment i kurser inom ingenjörsutbildning. Det är därför viktigt att analysera hur planering och genomförande av en projektkurs kan göras för att på bästa sätt stödja studenternas inlärning. Finns det kanske några generella framgångsfaktorer att ta hänsyn till? Detta kommer att diskuteras med utgångspunkt från en projektkurs i produktutveckling vid högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala Universitet. Fokus förutom projektarbete kommer att vara produktutveckling. Hur tränar man studenterna på bästa sätt för att bli duktiga produktutvecklare?

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Lars Degerman
Title:
Projektkurs i produktutveckling i samarbete med industrin (Okt 2011)
References:

[1] Eugene S. Ferguson; “Engineering and the mind´s eye”; 2nd pr. Cambridge Massachusetts; The MIT Press; 1993.

[2] Old Dominion University; Blooms Taxonomy; www.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm (2011-10-05)

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Lars Degerman
Title:
Projektkurs i produktutveckling i samarbete med industrin (Okt 2011)
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06