Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING
Author:
Per Berglund: Fakultetens Prodekanus, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Anna-Karin Högfeldt: Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Sara Karlsson: Universitetsförvaltningen, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Ida Klasén: Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Teresia Sandberg: Universitetsförvaltningen, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
013
Pages:
63-66
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Under 2011 genomfördes en stor utvärdering av samtliga utbildningsprogram på KTH. Projektet gick under namnet Education Assessment Exercise (EAE) och utgjorde den största enskilda aktiviteten inom KTH:s systematiska kvalitetsarbete under året. I vår presentation beskriver vi projektets syfte och tre huvudstadier: självvärdering; extern bedömning och uppföljning. Vidare gör vi en kritisk analys av projektets styrkor och svagheter; där vi tar upp metoden; det stöd som erbjudits; samt olika självvärderingsgruppers angreppssätt. Analysen baseras på självvärderingsrapporterna och tillhörande data samt på uppföljning av den externa bedömargruppens platsbesök i augusti och bedömargruppens återrapportering. I presentationen gör vi även jämförelser med liknande utvärderingsinsatser; såsom Nordic 5 Tech Peer Review Project och Aalto-universitetets Teaching Evaluation Exercise (TEE). Dessutom förs en diskussion kring hur utvärderingens resultat ska följas upp internt; hur detta relaterar till kommande externa granskningar av Högskoleverket och liknande; samt hur systematisk och regelbunden intern utbildningsutvärdering ska ske på KTH i framtiden.

Keywords: Kvalitetsarbete; utvärdering; självvärdering; pedagogisk utveckling

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Per Berglund, Anna-Karin Högfeldt, Sara Karlsson, Ida Klasén, Teresia Sandberg
Title:
Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING
References:

[1] Högskoleverket (2010). Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Rapport 2010:22 R.

[2] Karlsson; S.; Berglund; B. & Malmström Jonsson; E. ”Ledarskap i kravfylld tid: utveckling genom utvärdering vid KTH”. (Kommande)Konferensbidrag till SUHF Att leda högre utbildning 14-15 november 2011.

[3] Kungl. Tekniska högskolan (2010). Kvalitet genom ständiga förbättringar. Kvalitetspolicy för KTH 2011-2015. http://www.kth.se/om/policies/policyer-och-handlingsplaner-1.3953?l=sv_SE hämtad 2011-10-14

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Per Berglund, Anna-Karin Högfeldt, Sara Karlsson, Ida Klasén, Teresia Sandberg
Title:
Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06