Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Antagningsprovet i matematik och fysik - förhoppningar och erfarenheter Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Antagningsprovet i matematik och fysik - förhoppningar och erfarenheter
Author:
Martin Cederwall: Chalmers tekniska högskola Jana Madjarova: Chalmers tekniska högskola
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
012
Pages:
59-62
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Sedan 2007 har ett antagningsprov i matematik och fysik använts som alternativt urvalsinstrument för tre av Chalmers civilingenjörsprogram – Teknisk fysik; Teknisk matematik och Arkitektur och teknik. I år (2011) användes provet för första gången även på KTH; för programmen Teknisk fysik och Farkostteknik. Vad ville vi uppnå med provet och i vilken mån har vi lyckats? Kan man observera de sidoeffekter vi hoppades på? Hur har vi kopplat provets konstruktion till våra mål? Vad tycker studenterna om provets existens och utformning? Efter fem års erfarenhet försöker vi ge svar på dessa och andra frågor.

Keywords: Civilingenjörsutbildningar; urvalsinstrument; antagningsprov; matematik och fysik

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Martin Cederwall, Jana Madjarova
Title:
Antagningsprovet i matematik och fysik - förhoppningar och erfarenheter
References:
[1] Utvärdering av matematik- och fysikprovet 2007-2009; Rapport; Chalmers; 2009

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Martin Cederwall, Jana Madjarova
Title:
Antagningsprovet i matematik och fysik - förhoppningar och erfarenheter
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06