Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Med generella kompetenser i fokus: Ingenjörsfärdigheter på Chalmers Samhällsbyggnadsprogram Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Med generella kompetenser i fokus: Ingenjörsfärdigheter på Chalmers Samhällsbyggnadsprogram
Author:
Mihail Serkitjis: Chalmers tekniska högskola, Göteborg Fia Christina Börjeson: Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
009
Pages:
43-45
No. of pages:
3
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

En pedagogisk modell där generella kompetenser integreras i ämneskurser tillämpas på basblocket på Chalmers civilingenjörsprogram Väg- och vattenbyggnad sedan sex år tillbaka. Denna modell kommer att implementeras i en planerad omstart av ingenjörsutbildningarna inom samhällsbyggnad på Chalmers. Omstarten syftar till en kvalitetssäkring och effektivisering av utbildningen där civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammet sammankopplas och samordnas. Vi ser ett förstärkt lärande med de integrerade inslagen och ser hur kopplingen mellan den egna ingenjörsdisciplinen och vikten av kommunikationskunskaper konkretiseras. Modellen åskådliggör hur generella kompetenser har integrerats i tre ämneskurser under grundutbildningens tre första år. Diskussionen utvärderar integrering av generella kompetenser och resonerar kring vilka faktorer som medger handledning av de här färdigheterna på ett meningsfullt vis för att kunna examinera de eftersökta kunskaperna.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Mihail Serkitjis, Fia Christina Börjeson
Title:
Med generella kompetenser i fokus: Ingenjörsfärdigheter på Chalmers Samhällsbyggnadsprogram
References:

[1] J.Winterton; F. Delamare - Le Deist; Stringfellow “Typology of knowledge; skills and competences: - clarification of the concept and prototype in Centre for European Research on Employment and Human Resources 2005

[2] E. Anderberg; S. Häggström; A. Nordqvist Didactics of the learning process. Department of Civil and Environmental Engineering; Chalmers University of Technology ; Lund : Department of Education; Lund University 2007

[3] D. Marshall; H. Conana; R. Maclons; H. Mark; & T. Volkwyn. “Learning as accessing a disciplinary discourse: Integrating academic literacy into introductory physics through collaborative partnership”. Across the Disciplines; 8(3). 2011; Tillgänglig på http://wac.colostate.edu/atd/clil/marshalletal.cfm (111013)

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Mihail Serkitjis, Fia Christina Börjeson
Title:
Med generella kompetenser i fokus: Ingenjörsfärdigheter på Chalmers Samhällsbyggnadsprogram
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06