Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Självständiga laborationer i reglerteknik Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Självständiga laborationer i reglerteknik
Author:
Martin Enqvist: Avdelningen för reglerteknik, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet Peter Rosander: Avdelningen för reglerteknik, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet Daniel Petersson: Avdelningen för reglerteknik, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
007
Pages:
35-38
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Vid ämnesområdet reglerteknik vid Linköpings universitet ges sedan cirka tio år ett antal laborationer i en mer självständig form än vad som traditionellt har varit fallet inom civilingenjörsutbildningen. Dessa självständiga laborationer kännetecknas av ett lärarlett introduktionstillfälle följt av en veckas arbete på egen hand för studenterna och därefter någon typ av redovisning eller skriftlig examination. I detta konferensbidrag beskrivs upplägget på dessa laborationer samt erfarenheter från några omgångar av kursen Industriell reglerteknik. Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet av det självständiga laborationsupplägget har varit gott. Bland annat verkar de flesta studenterna uppskatta att det blir mindre stressigt att hinna med laborationsuppgifterna. Det verkar även vara så att studenterna lägger ner mer tid på laborationerna med detta upplägg; vilket förhoppningsvis gör att de lär sig mer. En fördel för de inblandade lärarna är att det blir färre undervisningstimmar totalt och i synnerhet färre som måste schemaläggas kvällstid.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Martin Enqvist, Peter Rosander, Daniel Petersson
Title:
Självständiga laborationer i reglerteknik
References:

[1] C. Lundquist; M. Skoglund; K. Granström; och T. Glad; “How peerreview affect student learning;” 3:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 2011.

[2] H. Hult; “Laborationen - myt och verklighet;” Rapport nr. 6; Centrum för universitetspedagogik; Linköpings universitet; 2000.

[3] R. Pierce och K. Stacey; “Observations on students’ responses to learning in a CAS environment;” Mathematics Education Research Journal; vol. 13; nr. 1; 2001.

[4] P. Ramsden; Learning to Teach in Higher Education. London: Routledge; 1992.

[5] C. A. R. Berg; V. C. B. Bergendahl; och B. K. S. Lundberg; “Benefiting from an open-ended experiment? A comparison of attitudes to; and outcomes of; an expository versus an open-inquiry version of the same experiment;” International Journal of Science Education; vol. 25; nr. 3; sid. 351–372; 2003.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Martin Enqvist, Peter Rosander, Daniel Petersson
Title:
Självständiga laborationer i reglerteknik
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06