Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Utvärdering av förståelse på skriftlig tentamen Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Utvärdering av förståelse på skriftlig tentamen
Author:
Anna Lindholm: Institutionen för reglerteknik, Lunds tekniska högskola Anders Widd: Institutionen för reglerteknik, Lunds tekniska högskola Aivar Sootla: Institutionen för reglerteknik, Lunds tekniska högskola Anna-Lena Sahlberg: Avdelningen för förbränningsfysik, Lunds tekniska högskola
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
006
Pages:
29-34
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I tidigare studier har det visats att examinationen i hög grad styr hur studenterna kommer att studera under en kurs. Därför är det viktigt att examinationen inte bara testar ytliga kunskaper och beräkningsförmåga; utan även förståelse. I denna artikel diskuteras olika sätt att utvärdera studenternas förståelse genom att analysera resultaten på skriftliga tentamina. En fallstudie på Institutionen för reglerteknik vid Lunds tekniska högskola presenteras och möjliga åtgärder för att öka förståelsen hos studenterna diskuteras.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Anna Lindholm, Anders Widd, Aivar Sootla, Anna-Lena Sahlberg
Title:
Utvärdering av förståelse på skriftlig tentamen
References:

[1] J. Biggs and C. Tang. Teaching for quality learning at university: what the student does. Maidenhead: McGraw-Hill/Society for Research into Higher Education & Open University Press; 2007.

[2] Ann-Sofie Henriksson Maja Elmgren. Universitetspedagogik. Norstedts; 2010.

[3] John Biggs. Student Approaches to Learning and Studying. Australian Council for Educational Research; 1987.

[4] Torgny Roxå Maria Wahlgren; Anders Ahlberg. Vad är en 0 civilingenjör och hur blir studenter civilingenjörer? In 2:a Ut- vecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 2009.

[5] Towe Wiiand. Examinationen i fokus: högskolestudenters lärande och examination - en litteraturöversikt. Uppsala Universitet; 1998.

[6] Noel J. Entwistle and Paul Ramsden. Understanding Student Learning. Croom Helm; London&Canberra; Nichols publishing company; New York; 1982.

[7] Arne Jakobsen; Camilla Rump; Torkil Clemmensen; and Michael May. Kvalitetsudviklingsprojektet “faglig sammenhæng" hovedrapport. CDM’ skriftserie; 1; 1999.

[8] Per Hagander. Intervju 2011-03-17; 2011. Tidigare kursansvarig för grundkursen i reglerteknik.

[9] Martin Hast; Karl Berntop; Andreas Stolt; and Majed Sammak. Laborationsförhör i reglerteknik AK; 2011. Projektrapport i Pedagogisk Introduktionskurs.

[10] Tore Hägglund. Intervju 2011-03-16; 2011. Kursansvarig för grundkursen i reglerteknik.

[11] Anton Cervin. Intervju 2011-03-23; 2011. Kursansvarig för Systemteknik samt tidigare kursansvarig för grundkursen i reglerteknik.

[12] Bo Bernhardsson. Intervju 2011-03-18; 2011. Kursansvarig för grundkursen i reglerteknik.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Anna Lindholm, Anders Widd, Aivar Sootla, Anna-Lena Sahlberg
Title:
Utvärdering av förståelse på skriftlig tentamen
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06