Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Självvärdering av kurser - nyttan ur olika perspektiv Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Självvärdering av kurser - nyttan ur olika perspektiv
Author:
Ida Klasén: Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
004
Pages:
17-20
No. of pages:
4
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Att tillgodose studentens möjlighet att inom ett utbildningsprogram ha möjlighet att uppnå de fodringar vilka examensordningen ställt upp är utbildningsprogrammets huvudsakliga syfte. Här redogörs för metoden målmatriser och självvärderings på kursnivå som inom ramen för KTHs utvärderings- och utvecklingsarbete har utformats för att på ett effektivt och enkelt sätt stödja befintliga utbildningsprogram i att utreda i vilken grad de möjliggör för studenten att uppnå målen. Metoden har även visat sig utgöra en god grund för att skaffa sig fördjupad kunskap om progressionen gällande kunskap; färdigheter och förmågor samt verka som en utgångspunkt i vilken strategiska beslut om nödvändigt och önskvärt utvecklingsarbete kan starta.

Keywords: Målmatriser; kvalitetsarbete; constructive alignmment; måluppfyllelse; utbildningsprogram

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Ida Klasén
Title:
Självvärdering av kurser - nyttan ur olika perspektiv
References:

[1] I. Klasén; ”Weak representation of engineering skills in learning objectives and assessment – structural problems”Proceedings of the 6th international CDIO conference;ÉcolePolytechnique; Monteral; 2010

[2] Högskoleförordningen bilaga 2

[3] KTHs kvalitetspolicy http://intra.kth.se/regelverk/policyer/kvalitetspolicy-1.80513

[4] K. Edström; I. Klasén; M. Hanson; S. Karlsson; E. Malmström Jonsson; ”Strategier för utveckling av samtliga KTHs ingenjörsutbildningar – anpassning och uppdatering av CDIO- modellen”; 2:a utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; Lund 2009

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Ida Klasén
Title:
Självvärdering av kurser - nyttan ur olika perspektiv
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06