Article | 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet | Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå. (UEX) Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå. (UEX)
Author:
Tobias Trofast: Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet Dag Haugum: Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet Jonas Lundberg: Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet Victoria Nygren: Hälsa och samhälle, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet Tommie Nyström: Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet Gary Svensson: Avdelningen för kulturvetenskaper, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet Thunborg Maria: Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN), Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet Tomas Törnqvist: Medie- och Informationsteknik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet
Download:
Full text (pdf)
Year:
2012
Conference:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Issue:
075
Article no.:
003
Pages:
11-16
No. of pages:
6
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2012-06-26
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap; Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011.

Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK); men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete.

Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i hanteringen av dessa jämfört med nuvarande modell. Modellen bygger på att tvärvetenskapliga kompetensgrupper med flera examinatorer granskar examensarbetenas kvalitet utifrån sina spetskompetenser. Vidare ersätts mycket av de individuella handledningarna med gruppseminarier för att få ett kunskapsutbyte mellan examensarbetena.

Projektet har också mynnat ut i en gemensam bedömningsgrund för examensarbeten på kandidatnivå; samt en språkgranskningsmall som kan användas för att öka den språkliga kvalitén på examensarbetsrapporten.

Genom enkätundersökningar både bland studenter; handledare och examinatorer har resultatet av modellen undersökts.

Efter enbart ett års testande av modellen är det svårt att dra långtgående slutsatser. Resultatet har till viss del störts av förändringar av examensarbeteföreskrifterna vid Linköpings Universitet. De slutsatser som kan dras är att kompetensgrupperna med flera examinatorer skapar en kunskapsbrygga mellan examinatorerna samt en gemensam bedömningsgrund. En hel del slutsatser kan användas som rekommendationer för att ytterligare utveckla modellen.

Keywords: Examensarbete; Grupphandlednining; Kandidatutbildning

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Tobias Trofast, Dag Haugum, Jonas Lundberg, Victoria Nygren, Tommie Nyström, Gary Svensson, Thunborg Maria, Tomas Törnqvist
Title:
Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå. (UEX)
References:
No references available

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Tobias Trofast, Dag Haugum, Jonas Lundberg, Victoria Nygren, Tommie Nyström, Gary Svensson, Thunborg Maria, Tomas Törnqvist
Title:
Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå. (UEX)
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06