Article | Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010 | Tillgänglighet till terminologi: svenska myndigheters ansvar Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Tillgänglighet till terminologi: svenska myndigheters ansvar
Author:
Magnus Merkel: Linköpings universitet, Sweden \ Fodina Language Technology och Terminologicentrum TNC, Sweden Henrik Nilsson: Linköpings universitet, Sweden \ Fodina Language Technology och Terminologicentrum TNC, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2010
Conference:
Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010
Issue:
054
Article no.:
005
Pages:
35-47
No. of pages:
13
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2011-06-16
ISBN:
978-91-7393-095-6
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Med språklagen (SFS 2009:600); som antogs i juli 2009; har terminologi blivit allt viktigare för myndigheter eftersom de enligt paragraf 12 i lagen har ett särskilt ansvar för att terminologi finns tillgänglig; men också för att den används och utvecklas. Terminologicentrum TNC och Fodina Language Technology presenterar här sitt arbete med att få igång ett fungerande erminologiarbete på myndigheter enligt språklagen med hjälp av Term-O-Stat; ett fyrstegsprogram med inslag av både maskinell terminologihantering och automatisk termextraktion samt mer traditionellt terminologiarbete. Terminologiarbete i förhållande till annat språkarbete inom myndigheter; särskilt klarspråksarbete; beskrivs också.

Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Magnus Merkel, Henrik Nilsson
Title:
Tillgänglighet till terminologi: svenska myndigheters ansvar
References:

Rickard Domeij; 2010. En språkpolitik för internet. Språkrådet. ISBN 978-91-7229-068-6. Jody Foo & Magnus Merkel; 2010. Computer aided term bank creation and standardization: Building standardized term banks through automated term extraction and advanced editing tools. I Marcel Thelen & Frieda Steurs (red.); Terminology in Everyday Life; (s. 163– 180). John Benjamins Publishing Company. ISBN 978-90-272-2337-1.

Annelie Hedlund; 2006. Klarspråk lönar sig: klarspråksarbete i kommuner; landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet; Regeringskansliet (Ds 2006:10) Fritzes. ISBN 91-38-22576-X.

HSO Skåne; 2003. Tillgänglighet vad är det? Ett mångfacetterat begrepp med flera perspektiv. www.skane.hso.se/upload/2003/thomas/.../tillganglighet_lars_g.ppt; [2011-03-10]. Anki Mattsson; 2007. Myter om klarspråk. I Domkretsen; nr 1 2007 (s. 22–23) http://www.domstol.se/Publikationer/Domkretsen/domkretsen_2007 1.pdf; [2011-03-10].

Henrik Nilsson; 2009. The realisation of a national term bank – how and why? I ???????? G??ssa ?a? ???????a; (s. 346–360). ???????? ?ta??e?a ???????a? (?????). ISBN 978960836949-8.

Språklag (SFS 2009:600).

Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27–28 oktober 2010

Author:
Magnus Merkel, Henrik Nilsson
Title:
Tillgänglighet till terminologi: svenska myndigheters ansvar
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06