Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Det poetiske sprog: Poesiens egenart og psykoanalysens poetiske effekter Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Det poetiske sprog: Poesiens egenart og psykoanalysens poetiske effekter
Author:
René Rasmussen: Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns universitet, Denmark
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
035
Pages:
433-445
No. of pages:
13
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I vores neoliberalistiske samtid står krav om transparens centralt. Alle skal fortælle alt om sig selv. Intet skal længere holdes skjult. Dette er det hemmeliges opløsning; der hænger nøje sammen med krav om storytelling: Alt skal fortælles i historier; sammenhængende og med et tydeligt; helst slående budskab. Det gælder f.eks. for terroristgidsler; der bliver sat foran et videokamera; arbejdsløse der skal redegøre for deres aktiviteter; mindreårige kriminelle; aflytninger af flygtninge der søger asylophold og en række terapiformer (f.eks. narrative terapier). Storytelling udgør i den forstand en social diskurs eller et socialt overjeg; der er defineret af ganske bestemte sproglige regler for socialt samvær.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
René Rasmussen
Title:
Det poetiske sprog: Poesiens egenart og psykoanalysens poetiske effekter
References:

Baudelaire; Charles: Syndens blomster. København: Rosenkilde og Bagger; 1979.

Cromwell; Susanne: ”Ordet”; i www.digte.dk.

Guéguen; Pierre-Gilles: ”Lacanian Interpretation”; i Bulletin of the NLS; 4; 2008.

Lacan; Jacques: Encore. Paris: Seuil; 1975

Lacoue-Labarthe; Philippe: La poésie comme expérience. Paris: Christian Bourgois Editeur; 1997.

Jacques-Alain Miller: Un effort de poésie. Upubliceret seminar; 2002-2003.

Miller; Jacques-Alain: ”Interpretation in Reverse”; i Bulletin of the NLS; 4; 2008.

Plambeck; Dy: Buresø-fortællinger. København: Gyldendal; 2005.

Rasmussen; René: Lacan; seksualitet og sprog – en introduktion. København: Forlaget Spring; 2009.

Rilke; Rainer Marie: Duino elegierne. København: Gyldendal; 1982.

Salmon; Christian: Storytelling. Paris: La Décourverte; 2008.

Skinnebach; Lars: Din misbruger. København: Gyldendal; 2006.

Weiss; Steffen: ”Quasimodo; klokkerne ringer på Rørsangervej”; i www.digte.dk.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
René Rasmussen
Title:
Det poetiske sprog: Poesiens egenart og psykoanalysens poetiske effekter
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06