Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Mångfald och splittring i Nina Bouraouis Pojkflickan Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Mångfald och splittring i Nina Bouraouis Pojkflickan
Author:
Ann-Sofie Persson: Linköpings universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
034
Pages:
419-432
No. of pages:
14
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I Pojkflickan (2000) berättar Nina Bouraoui om sin barndom; splittrad mellan Algeriet och Frankrike; geografiskt och kulturellt. Denna studie av hennes självbiografiska skrivande inne-bär en kartläggning av de faktorer som bidrar till mångfald och splittring av jaget. Den post-koloniala situationen och familjekonstellationen (en fransk mor och en algerisk far) är avgörande för konstruktionen av jaget; som har att förhålla sig både till det franska och det algeriska. De förväntningar som ställs på huvudpersonen uttrycker motstridiga kulturella mönster som placerar henne mellan den franska ”petite fille modèle” och en ”garçon manqué” som låter henne undslippa det fängelse som den algeriska kvinnligheten bär med sig. Protagonistens kropp antar olika skepnader beroende på sammanhanget. Hon iscensätter sig både som flicka och pojke och utmanar därmed tanken om en stabil; fixerad genusidentitet. Denna artikel föreslår en läsning av Pojkflickan där tanken om det mångfaldiga och splittrade jaget är ständigt närvarande. Undersökningen berör hur det självbiografiska jaget är konstruerat som mångfaldigt och splittrat på en och samma gång; ur både genus- och etnicitetsperspektiv; samt hur detta påverkar texten som självbiografi.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Ann-Sofie Persson
Title:
Mångfald och splittring i Nina Bouraouis Pojkflickan
References:

Agar-Mendousse; Trudy. Violence et créativité de l’écriture algérienne au féminin. Paris: L’Harmatttan; 2006.

Ashley; Kathleen; Leigh Gilmore; and Gerald Peters; eds. Autobiography and Postmodernism. Amherst: The U of Massachusetts P; 1994.

Bhabha; Homi. The Location of Culture. New York: Routledge; 1994.

Bouraoui; Nina. Garçon manqué. Paris: Stock; 2000.

Bouraoui; Nina. Pojkflickan. Trans. Maria Björkman. Stockholm: Elisabeth Grate Bokförlag; 2004.

Butler; Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York & Lon-don: Routledge; 1990/ 1999.

Gilmore; Leigh. Autobiographics: A Feminist Theory of Women’s Self-Representation. Ithaca & London: Cornell UP; 1994.

Lejeune; Philippe. Le pacte autobiographique. Paris: Seuil; 1975.

Lionnet; Françoise. Postcolonial Representations: Women; Literature; Identity. Ithaca & Lon-don: Cornell UP; 1995.

Stanford Friedman; Susan. “Women’s Autobiographical Selves. Theory and Practice” in The Private Self: Theory and Practice of Women’s Autobiographical Writings; Benstock; Shari (ed.). Chapel Hill: The U of North Carolina P; 1988.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Ann-Sofie Persson
Title:
Mångfald och splittring i Nina Bouraouis Pojkflickan
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06