Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Svennar och ”Russkies”: Identitet och motstånd i Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött och Dorota Maslowskas Wojna polsko-ruska pod flaga bialo-czerwona Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Svennar och ”Russkies”: Identitet och motstånd i Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött och Dorota Maslowskas Wojna polsko-ruska pod flaga bialo-czerwona
Author:
My Svensson: Uppsala universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
033
Pages:
409-418
No. of pages:
10
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

2003 utgavs i Sverige Khemiris roman Ett öga rött; som inledningsvis kom att mottas som en ”förortsroman” skriven på ”Rinkebysvenska”. Ungefär samtidigt i Polen utgavs Maslowskas debutroman som där kom att utmärkas som den första romanen om subkulturen ”dresiarze” som är förknippad med polska förorten; och som är skriven på bruten polska. Båda romanerna uppvisar likheter i framförallt form men även innehåll. Med fokus på de unga manliga huvudpersonerna som berättar sina respektive historier i första person; studerar artikeln hur de två romanerna kan länkas samman som counter-narratives med hjälp av Global South-teori; begreppen marginalitet; motkultur samt kulturell hybriditet.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
My Svensson
Title:
Svennar och ”Russkies”: Identitet och motstånd i Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött och Dorota Maslowskas Wojna polsko-ruska pod flaga bialo-czerwona
References:

Bhabha; Homi K. The Location of Culture; London; Routledge; 1994.

–––. “The Postcolonial Critic”; i Literary India. Comparative Studies in Aesthetics; Colonialism; and Culture. Ed. P. Colm Hogan & L. Pandit; Albany; State University of New York Press; 1995.

Castells; Manuel. The Power of Identity; vol. II ur The information age; Blackwell Publishers; Malden; USA/Oxford; UK; 1997.

García Canclini; Néstor; Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad; Mexico City; Grijalbo; 1989.

–––. Hybrid Cultures. Strategies for Entering and Leaving Modernity; Övers. Silvia López. University Of Minnesota Press; 1995 Dirlik; Arif. ”Global South: Predicament and Promise” i: Global South; nr 1; 2007.

Hassen Khemiri; Jonas. Ett öga rött. Stockholm; Norstedts förlag; 2003.

León; Christian. El Cine de la Marginalidad. Realismo sucio y violencia urbana. Quito; Universidad Andina Simón Bolívar; Sede Ecuador/ Ediciones Abya-Yala/ Corporación Editora Nacional; 2005.

Maslowska; Dorota. White and Red; övers. Benjamin Paloff. London; Atlantic Books; 2005.

–––. Wojna polsko ruska pod flaga bialo-czerwona. Warszawa; Lampa i Iskra Boza; 2003.

Prakash; Gyan. “Subaltern Studies as Postcolonial Criticism” i The American Historical Review; Vol. 99; No. 5; 1994.

Young; Robert J.C. Colonial Desire: Hybridity in theory; culture and race. London; Routledge; 1995.

Merriam-Webster Dictionary: http://www.merriam-webster.com/dictionary/counterculture.

The Free Dictionary: http://www.thefreedictionary.com/counterculture.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
My Svensson
Title:
Svennar och ”Russkies”: Identitet och motstånd i Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött och Dorota Maslowskas Wojna polsko-ruska pod flaga bialo-czerwona
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06