Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | En misslyckad motståndshandling: Viktor Rydbergs Vapensmeden och den kvantitativa indikatorn Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
En misslyckad motståndshandling: Viktor Rydbergs Vapensmeden och den kvantitativa indikatorn
Author:
Andreas Hedberg: Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
025
Pages:
313-322
No. of pages:
10
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Viktor Rydbergs (1828–1895) författarskap präglas av ett starkt politiskt engagemang; grun-dat på platonska föreställningar om skönlitteraturens möjligheter att förena det sköna; det goda och det sanna. Han har själv beskrivit idéromanen Den siste Athenaren (1859) som ”ett spjut […] slungat mot de fiendtliga lederna; i krigarens lofliga uppsåt att såra och döda”. Men efterhand som Rydberg klättrade på den sociala stegen – han blev till sist såväl akademileda-mot som hedersdoktor och professor – kom han alltmer att uppfattas som en samhällsbärande högtidstalare. Hans sista roman; Vapensmeden (1891); blev en enorm försäljningssuccé som under ett halvt sekels tid var en av Sveriges mest lästa romaner. Berättelsen; som utspelar sig i reformationstidens Jönköping; har beskrivits som ”den roman; som mer än någon annan på svenskt språk bär lugnets och harmoniens prägel”. Det mesta tyder dock på att Rydberg själv uppfattade romanen som en stridsskrift; jämförbar med den samtida diktsviten ”Den nya Grottesången”. Romanen präglas av en moderniseringskritisk diskurs; Rydberg vill varna för en pågående förändring av samhället. Resultatet blir bara delvis en framgång; han når en enorm läsekrets; men mottagandet blir inte som han tänkt sig. Diskrepansen mellan intention och reception beror till stor del på romanens form. Berättelsens rytm motverkar Rydbergs syften. Med en narratologisk analysmodell granskar jag i detalj Vapensmedens misslyckande som motståndshandling.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Andreas Hedberg
Title:
En misslyckad motståndshandling: Viktor Rydbergs Vapensmeden och den kvantitativa indikatorn
References:

Bal; Mieke; Narratology. Introduction to the Theory of Narrative; 2 ed. (Toronto; 1997).

Beckman; Ernst; ”Tendens och skönhet. Anteckningar” i Nordisk tidskrift för vetenskap; konst och Industri; 1892 (Stockholm; 1892); s. 351–364.

Björck; Staffan; Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik; 6 uppl. (Stockholm; 1970).

Böök; Fredrik; ”Vapensmeden” [med anledning av nyutgåvan av Viktor Rydbergs samlade skrifter; redigerade av Ingemar Wizelius]; i Svenska Dagbladet 23.7.1945.

Castrén; Gunnar; ”Viktor Rydberg”; i Illustrerad svensk litteraturhistoria; red. Henrik Schück och Karl Warburg; 3 fullst. omarb. uppl.; 7: Den nya tiden (Stockholm; 1932); s. 1–45.

Delblanc; Sven ”Vad rätt du tänkt. Viktor Rydberg och Göteborgsliberalismen”; i Den svenska litteraturen; [2 omarb. uppl.; 2:] Genombrottstiden; red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc; (Stockholm; 1999); s. 160–177.

Excelsior! Albert Bonniers förlag 150 år. En jubileumskavalkad i brev; red. Daniel Hjorth; (Stockholm; 1987).

Granlid; Hans O.; Vår dröm är frihet. En Viktor Rydbergbok (Stockholm; 1973).

Hagberg; Knut; Viktor Rydberg (Stockholm; 1928).

Hägg; Göran; Den svenska litteraturhistorien (Stockholm; 1996).

Levertin; Oscar; ”Viktor Rydberg och hans senaste arbeten” [Vapensmeden och Dikter. Andra samlingen]; i Ord och bild. Illustrerad månadsskrift; 1892; s. 91–94 (Stockholm; 1892).

Löwendahl; Gösta; Vapensmedens Viktor Rydberg (diss. Lund; 1954).

Mattisson; Anki; ”Genusperspektiv på SAOB:s källor”; i LexicoNordica; 13 (Oslo; 2006).

[Osign.]; ”Inledning”; i Viktor Rydberg; Singoalla. Vapensmeden. Ur romerska kejsare i marmor. Dikter; Svalans svenska klassiker (Stockholm; 1983); s. 5–6.

Rydberg; Susen; [Brev till Karl Warburg; 25.3.1896]; blad 459–461 i Ep. V27:19.

–––; [Brev till Karl Warburg; pingstdagen 1896]; blad 464–465 i Ep. V27:19.

Rydberg; Den siste Athenaren (Göteborg; 1859; följetong i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning; 5 februari–8 juli s. å.) [= Rydberg; 1859a].
–––; Den siste Athenaren (Göteborg; 1859; bokupplaga) [= Rydberg; 1859b].

[–––;] [recension av Axel Krook; Tro och otro. En teckning med ett inledande förord af Victor Rydberg i form af svar på förf:s tillegnan (Stockholm; 1864)] [osign.]; i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning; 24.12.1864.

–––; Vapensmeden. Hägringar från reformationstiden (Stockholm; 1891) [= V].

–––; Dikter. Andra samlingen (Stockholm; 1891 [= Rydberg; 1891b].

––; [Brev till Mortimer Hærén; 8.8.1892]; Viktor Rydbergmuseet; Jönköping.

–––; ”Föreläsningar vid Stockholms högsk. 1892”; i L40:88; manuskriptet daterat 20.9.1892; bladen paginerade 1–9.

–––; ”I halfslummern”; Ord och bild. Illustrerad månadsskrift; 1893 (Stockholm; 1893); s 302–306.

Sternberg; Meir; Expositional Modes and Temporal Ordering in Fiction (Baltimore; 1978).

Stolpe; Sven; ”Vapensmedens Viktor Rydberg”; i Aftonbladet; 17.6.1954.

Warburg; Karl; Viktor Rydberg. En lefnadsteckning; 1–2 (Stockholm; 1900).

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Andreas Hedberg
Title:
En misslyckad motståndshandling: Viktor Rydbergs Vapensmeden och den kvantitativa indikatorn
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06