Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Hur ska man läsa Eva Dahlgren?: Artisten/författaren som (kon)text Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Hur ska man läsa Eva Dahlgren?: Artisten/författaren som (kon)text
Author:
Anna Biström: Helsingfors universitet, doktorand i nordisk litteratur, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
024
Pages:
299-312
No. of pages:
14
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

I denna artikel diskuteras relationen mellan musiktext och textförfattare/artist genom det konkreta exemplet Eva Dahlgren och hennes texter. Jag argumenterar för att artisten – ofta upp-fattad som en ”avsändare” till låttexten – också utgör en svårundviklig; rentav nödvändig kontext; i läsningen av Eva Dahlgrens texter. Samtidigt visar jag hur musiktexten utgör en av de många platser där artisten blir till; där dennas image skapas; vilket gör oreflekterat biogra-fiska läsningar problematiska. Musiktexten; exempelvis textens jag; kan i stället läsas på olika nivåer. I artikeln diskuterar jag Dahlgrens text till låten ”Lai Lai” (1999); samt utgivningen av boken För att röra vid ett hjärta (2000) som innehåller huvuddelen av Dahlgrens textproduk-tion. Jag försöker presentera några begrepp och metoder för att närma sig; förstå och tolka en musiktext och dess relation till artisten.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Anna Biström
Title:
Hur ska man läsa Eva Dahlgren?: Artisten/författaren som (kon)text
References:

Ahonen; Laura 2007. Mediated music makers. Constructing author images in popular music; Finnish Society for Ethnomusicology Publ. 16; Helsingfors. Även tillgänglig på https://oa.doria.fi/browse-author-items?author=Ahonen%2C+Laura.

Biström; Anna 2007. ”Att göra äkthet. Performans och parodi i Eva Dahlgrens rocktexter”; Tidskrift för Litteraturvetenskap 4/2007.

Dahlgren; Eva 1991. En blekt blondins hjärta [cd-skiva]; The Record Station.

Dahlgren; Eva 2000. För att röra vid ett hjärta. Wahlström & Widstrand: Stockholm.

Dahlgren; Eva 2005. Hur man närmar sig ett träd. Piratförlaget: Stockholm.

Dahlgren; Eva 1995. Jag vill se min älskade komma från det vilda [cd-skiva]; CBS Records.

Dahlgren; Eva 1999. Lai Lai [cd-skiva]; Anderson Records.

Frith; Simon 1998. Performing Rites. Evaluating Popular Music; Oxford University Press; Oxford / New York.

“Författaren under omförhandling” [infoblad om konferens vid Institutionen för litteratur; idéhistoria och religion; Göteborg; 11-13 mars 2010.]

Ganetz; Hillevi 1997. Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist; Eva Dahlgren och Kajsa Grytt. Stockholm / Stehag.

Hallin; Johanna 2000. ”Skönt att läsa det sjungna. Men det är jobbigt också”; Nerikes Allehanda 14.9.

Hällsten; Annika 1999. “Eva Dahlgren sjunger om sig själv”; Hufvudstadsbladet 25.3. 1999.

Kjellberg; Johan 1999. “Eva Dahlgren ger ut ny skiva”; Vasabladet 2.4. 1999.

indberg; Ulf 1995. Rockens text – Ord; musik och mening; Brutus Östlings Bokförlag Symposium; Stockholm/Stehag.

Nielsén; Tobias 1999. ”Primadonnor. Två generationer svensk musikelit åker på Sverigeturné. Eva Dahlgren; 39; möter Robyn; 20”. Expressen 2.7. 1999.

Nylén; Antti 2006. ”Thank God for the Public Image. Morrisseyn subjektiaseman tarkastelua”; Toni Lahtinen & Markku Lehtimäki (red.); Ääniä äänien takaa. Tulkintoja rock-lyriikasta; Tammerfors.

Rydell; Malena 2000. ”Här är avsikten själva problemet” I: Dagens Nyheter 14.9.

Strand; Karin 2003. Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång. Ord & visor; Skellefteå.

”The (Re)birth of the Author: The Construction and Circulation of Authorship in English Culture” [infomejl om konferens i Torino; Italien; 24 28 augusti 2010].

Von Weissenberg; Andreas 1999. “Blekt blondin med stort hjärta”; Åbo Underrättelser 6.7. 1999.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Anna Biström
Title:
Hur ska man läsa Eva Dahlgren?: Artisten/författaren som (kon)text
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06