Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Willy Kyrklund och kvantmekaniken: Om strukturer i novellen ”Katten” Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Willy Kyrklund och kvantmekaniken: Om strukturer i novellen ”Katten”
Author:
Niclas Johansson: Uppsala Universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
018
Pages:
209-225
No. of pages:
17
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Flera forskare har visat att Willy Kyrklund på olika ställen i sitt författarskap gör anspelningar på upptäckter inom den moderna fysiken. Syftet med detta paper är att göra en läsning som visar hur kvantmekanikens filosofiska problem låter sig integreras i den litterära textens struktur. Ett försök görs att läsa novellen ”Katten” (1957) som en kommentar till Erwin Schrödingers berömda tankeexperiment med en till hälften död katt. Schrödingers tankeex-periment; vars syfte var att visa på de ohållbara makroskopiska följderna av reell obestämdhet vad gäller förhållanden på mikroskopisk nivå; formulerades i en översiktsartikel över diskus-sionen om kvantmekaniken mellan i första hand köpenhamnstolkningen och dolda variabler-tolkningar. Kyrklund iscensätter genom en dualistisk formmotsättning i novellen en motsva-rande konflikt mellan olika filosofiska förhållningssätt. Frågor om determinism och fri vilja; subjektivitet och objektivitet; identitet och komplementaritet blir på så vis delar i ett spel mellan två perspektiv; vilka låter sig förstås utifrån den finländske filosofen Eino Kailas idéer om skillnaden mellan ett punktteoretiskt och ett fältteoretiskt perspektiv.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Niclas Johansson
Title:
Willy Kyrklund och kvantmekaniken: Om strukturer i novellen ”Katten”
References:
No references available

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Niclas Johansson
Title:
Willy Kyrklund och kvantmekaniken: Om strukturer i novellen ”Katten”
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06