Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | Hur berättar man framtiden?: Utopier i Argentina kring 1910 Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
Hur berättar man framtiden?: Utopier i Argentina kring 1910
Author:
Andrea Castro: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, Sweden
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
014
Pages:
157-169
No. of pages:
13
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

Efter en intensiv moderniseringsperiod i slutet av 1800-talet i vilken invandring; teknik och arkitektur spelar en viktig roll i skapandet av en nationell identitet; är det argentinska sam-hället i början av 1900-talet en okontrollerbar blandning av folk och politiska idéer som ses av förra seklets ideologer som ett hot mot ”nationen”. Under denna tid publiceras flera utopier skrivna av invandrade författare som i mer eller mindre grad inte tillhör de intellektuella eli-terna. Denna artikel tar upp tre av dessa utopier; nämligen spanjoren Enrique Vera y González La estrella del Sur (1903); tyskfödde Julio Dittrichs; Buenos Aires en 1950 bajo régimen so-cialista (1908) och franskfödde Pierre Quiroule La ciudad anarquista americana (1914). Ut-ifrån dessa diskuteras hur texterna och deras författare positionerar sig i det samtida litterära systemet samt vilka diskursiva operationer de använder sig av för att berätta en utopisk fram-tid. För detta ändamål analyseras de legitimeringsstrategier som författarna använder sig av i förord och genom andra paratextuella element. Vidare reflekteras kring utopin som en kors-ning av diskurser (dess hybrida karaktär). Artikeln avslutas med en analys av hur stadsrummet används för att berätta den utopiska framtiden.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Andrea Castro
Title:
Hur berättar man framtiden?: Utopier i Argentina kring 1910
References:

Ansolabehere; Pablo. Literatura y anarquismo en Argentina (1879–1919). (Doktors-avhandling). Facultad de Filosofía y Letras; Universidad de Buenos Aires; 2008.

Altamirano; Carlos y Beatriz Sarlo. “La Argentina del centenario: campo intelectual; vida literaria y temas ideológicos”. En: Altamirano y Sarlo. Ensayos argentinos: De Sarmiento a la vanguardia. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina; 1983. 69–105.

Bruno; Paula. Paul Groussac. Un estratega intelectual. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; 2005.

Certeau; Michel de. The Practice of Everyday Life. Övers. Stephen Rendall. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press; 1988.

Clementi; Hebe. ”Una utopía española para América del siglo XXI” En: Vera y González; Enrique. A través del porvenir. La estrella del sur.

enos Aires: Instituto Histórico de la Cuidad de Buenos Aires; 2007. 15–31.

Dalmaroni; Miguel. Una república de las letras. Rosario; Argentina: Beatriz Viterbo; 2006.

Dittrich; Julio O. Buenos Aires en 1950. Bajo el régimen socialista. Buenos Aires: Förlag saknas; 1908.

Gómez Tovar; Luis; Ramón Gutiérrez och Silvia A. Vázquez. Utopías libertarias ameri-canas. La ciudad anarquista americana. Madrid: Ed. Tuero; 1991.

Johnston; Ronald John; Derek Gregory; Geraldine Pratt och Michael Watts. The Dictionary of Human Geography. Oxford: Blackwell Publishing; (4:e upplaga) 2000.

Mansilla; Lucio V. Un país sin ciudadanos. Paris: Garnier Hermanos; 1907.

–––. ”Limosna y mendicidad”. Entre nos. Causeries del jueves. Libro IV. Buenos Aires: Casa Editora de Juan A. Alsina; 1889. (web 090625) http://www.biblioteca.clarin.com/pbda/cuentos/entrenos4/b-608167.htm

Quiroule; Pierre. La Ciudad anarquista americana. Obra de construcción revolucionaria. Buenos Aires: La Protesta; 1914.

Rama; Angel. La ciudad letrada. Hanover; USA: Ediciones del Norte. 1984.

Weinberg; Félix. Dos utopías argentinas de principios de siglo. Buenos Aires: Solar/ Hachette; 1976.

Wells; H. G. A Modern Utopia. http://ebooks.adelaide.edu.au/w/wells/hg/w45mu/introduction.html

Vera y González; Enrique. A través del porvenir. La Estrella del Sur. Buenos Aires: Imprenta de la fábrica La Sin Bombo; (2:a upplaga) 1907.

Viñas; David. [1982] Indios; ejército y frontera. Buenos Aires: Santiago Arcos Editor; 2003.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Andrea Castro
Title:
Hur berättar man framtiden?: Utopier i Argentina kring 1910
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06