Article | NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009 | The Roads That Lead Far Away: The history of Finnish modernist movements and the rise of Post-war modernism Linköping University Electronic Press Conference Proceedings
Göm menyn

Title:
The Roads That Lead Far Away: The history of Finnish modernist movements and the rise of Post-war modernism
Author:
Leena Kaunonen: University of Helsinki, Finland
Download:
Full text (pdf)
Year:
2009
Conference:
NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009
Issue:
042
Article no.:
003
Pages:
31-41
No. of pages:
11
Publication type:
Abstract and Fulltext
Published:
2010-04-27
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet


Export in BibTex, RIS or text

In this paper; I will make some preliminary remarks on the issue; with the objective to start the discussion of international connections and dimensions of Finnish post-war literature. I will chart the historical context of Finnish modernism; and explain the use of ‘modernism’ in defining and naming literary periods in Finnish literary history. In the introductory part of my paper; I will investigate the conceptual and historical background of post-war-modernism by noting in which ways international modernism arrived in Finland. My intention is not to embark here on an in-depth study of the modernist aesthetics and the complete history of the reception of international modernism in Finland. For my present purposes; I will focus on certain historical impulses; which I consider most relevant to post-war modernism. I will outline the major issues in the contemporary literary journals and to give a brief overview of the critical discourse in order to map the impulses that came from abroad and contributed to the formation of modernist aesthetics in Finnish literary and cultural circles.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Leena Kaunonen
Title:
The Roads That Lead Far Away: The history of Finnish modernist movements and the rise of Post-war modernism
References:

Ajan kirja; Vol. 1949–1950.

Anhava; Tuomas 1951 ”Laulamaton runo. Pentti Holappa: Narri peilisalissa”. Parnasso 1951/1.

Bengtsson; Ragnar 1949 “Ruotsin viimeaikaisen lyriikan aatevirtauksia”. Ajan kirja 1949/1.

Björling; Gunnar 1972 Kosmos valmiiksi kirjoitettu. Valitut runot. Suom. Tuomas Anhava. Helsinki: Otava.

Bäckström; Per 2008 “One Earth; Four of Five Words. The Notion of ‘Avant-Garde’ Problematized”; Action Yes no. 7 <http://www.actionyes.org/issue7/backstrom/backstrom1.html>.

Contemporary Finnish Poetry 1991 Edited and translated by Herbert Lomas. Newcastle upon Tyne: Bloodaxe Books.

Ekelöf; Gunnar. 1968 Runoja. Valikoineet ja suom. Väinö Kirstinä ja Tarmo Manelius. Hämeenlinna: Karisto.

Eliot; TS. 1949 [1922] Autio maa; Neljä kvartettia ja muita runoja. / The Waste Land. Toim. Lauri Viljanen ja Kai Laitinen. Helsinki: Otava.

––– 1942 The Music of Poetry; the Third W. P. Ker Memorial Lecture Delivered in the University of Glasgow; 24th February 1942. Glasgow: Jackson; son & company.

Frosterus; Sigurd and Strengell; Gustaf 1904 Arkitektur: en stridskrift våra motståndare tillägnad i anledning af stationshusfrågan. Några betraktelser öfver rådande förhållanden inom vår byggnadskonst. Helsingfors: Euterpe.

––– 1930 Jorden krymper; jorden växer. Helsingfors: Schildt.

––– 1917a Regnbågsfärgernas segertåg. Helsingfors: Schildt.

––– 1917b Solljus och slagskugga. 1; Ur hemlandets konstkrönika. (Essayer och kritiker IV). Helsingfors: Söderström. Haavikko; Paavo 1951 Tiet etäisyyksiin. Helsinki: Otava.

––– 1959 Talvipalatsi. Helsinki: Otava.

Heikkilä; Lasse 1949 Miekkalintu. Helsinki: Otava.

Hein; Manfred Peter 1959 ”Saksalainen lyriikka Traklista Celaniin”. Parnasso 1959/6.

Hellaakoski; Aaro 1928 Jääpeili. Helsinki: Otava.

Holappa; Pentti 1956 ”Liian aikaisin ja liian myöhään. Erik Lindegren – runoilija”. Parnasso 1956/5.

Holmqvist; Bengt 1950 ”40-luvun ongelmia: moraali ja mystiikka.” Ajan kirja 1950/4.

Hökkä; Tuula 1991 Mullan kirjoitusta; auringon savua: näkökulmia Eeva-Liisa Mannerin runouteen ja sen modernistisuuteen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Joyce; James 1993 [1922] "The Sirens". Ulysses. Edited with an introduction and notes by Jeri Johnson. Oxford: Oxford University Press. Juvonen; Helvi 1958 ”Emily Dickinson”. Parnasso 1958/6.

Kantola; Janna and Riikonen; Hannu 2007 ”Modernismi ja suomennoskirjallisuus” Suomennoskirjallisuuden historia. 2. Päätoimittaja H. K. ikonen; toimittajat Urpo Kovala; Pekka Kujamäki ja Outi Paloposki; toimitussihteerit Satu Höyhtyä ja Anne-Maria Latikka; toimittaneet H. K. iikonen; Urpo Kovala; Pekka Kujamäki ja Outi Paloposki. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kivikk’aho; Eila 1998 Kootut runot ja lyriikan suomennoksia 1942-1998. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Kivitie; Valma and Manner; Eeva–Liisa and Rainio; Kullervo 1948 ”Keskustelemme kirjoista. Taiteen maailma 1948/5–6.

Kula; Kauko 1949 ”Runouden tuolle puolen. T.S. Eliot: Autio maa; Neljä kvartettia ja muita runoja”. Ajan kirja 1949/3.

Kunnas; Maria–Liisa 1981 Muodon vallankumous: modernismin tulo suomenkieliseen lyriikkaan 1945-1959. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Laitinen; Kai 1949 ”Modernin taiteen puolustus”. Näköala 1949/3.

––– 1949 ”Tulkintoja. Lassi Nummi: Maisema”. Näköala 1949/4.

––– 1949 “Bo Carpelan” Ajan kirja 1949/4.

––– 1950 ”Gunnar Ekelöf”. Näköala 1950/3.

Lyytikäinen; Pirjo 2003 ”The Allure of Decadence. French reflections in a Finnish looking glass”. Changing scenes. Encounters between European and Finnish Fin de Siècle. Ed. by Pirjo Lyytikäinen. Studia Fennica Litteraria. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Manner; Eeva-Liisa 1957 “Moderni runo”. Parnasso 1957/3.

— Tämä matka 1956. Helsinki: Tammi.

Matson; Alex 1927 “Meidän aikamme Odysseus”. Sininen Kirja 1(1); 11–21 and 1(2); 31–38.

Nikula; Kaija ”Rilke; esineiden runoilija”. Parnasso 1954/8. Näköala; Vol. 1949–1950.

Oinonen; Yrjö 1949 ”Modernismin ongelma”. Ajan kirja 1949/2. Parnasso; Vol. 1950–1962.

Polkunen; Mirjam 1975; 1998 “Jälkilause: Poikkihuilu” in Kivikk’aho; Eila 1998 Kootut runot ja lyriikan suomennoksia 1942-1998. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Sarajas; Annamari 1949 ”Orfeus nukkuu”. Näköala 1949/3.

––– 1950 ”Ajan varjossa. Muutama miete Ruotsin 40–luvun kirjallisuudesta”. Näköala 1950/2.

Sarajas; Salme 1950 ”Realismin vararikko. Ranskan modernin maalaustaiteen vaiheita”. Näköala 1950/3.

Suomen kirjallisuushistoria (Finnish literary history); Vol. 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin 1999. Toim. Pertti Lassila. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Taiteen maailma; Vol. 1945–1953.

Tiainen; Leo 1949. ”Modernismin ongelmattomuus”. Ajan kirja 1949/3.

Torvalds; Ole 1950 ”Suomenruotsalainen kirjallisuus 1940-luvulla.” Näköala 1950/1. Välikysymys; Vol. 1952–1953.

Woolf; Virginia 1931 The Waves. London: Hogarth Press.

NORLIT 2009: Codex and Code; Aesthetics; Language and Politics in an Age of Digital Media; Stockholm; August 6-9; 2009

Author:
Leena Kaunonen
Title:
The Roads That Lead Far Away: The history of Finnish modernist movements and the rise of Post-war modernism
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06