Göm menyn

Fångrullorna för Linköpings kronohäkte (1806-1892),
Norrköpings fångvårdsanstalt (1826-1886),
Norrköpings spinnhus (1814-1920)

Fyll i ett eller flera fält för att söka i registret. Vid sökning utifrån tidsperiod måste start- respektive slutår anges.

Inrättning
Kön
År
Förnamn
Efternamn
Född
Yrke
Boställe
Förseelse
Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2013-12-19