Göm menyn

Registrera och publicera i DiVA

Här finns information hur du publicerar, sprider din forskning samt söker fram dina publikationer. Flertalet av LiU:s forskningspublikationer direktimporteras till DiVA från Web of Science. Innan du registrerar en publikation, kontrollera alltid om publikationen redan finns i DiVA!

Se även sidan Forskningsstöd.

Registrera publikation i DiVA
Lagra forskningsdata & publicera multimedia
Högt citerade artiklar i
Sök i DiVA-relaterade söksidor
Återpublicera publikation i DiVA
Senast publicerat på LiU
Disputationer och nya avhandlingar
Skapa publikationslistor, lÄnkar


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31