Göm menyn

Adresser

E-post:
E-post ep@ep.liu.se

Postadress:
LiU Electronic Press
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Besöksadress:
Studenthuset, plan 6
Campus Valla, Linköping

Köp av publikationer

För köp av avhandlingar eller andra publikationer publicerade vid Linköpings universitet kontakta respektive institution. Vi har inga tryckta exemplar för försäljning av det vi publicerar elektroniskt.

Linköping University Electonic Press

Bakgrund och organisation

Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) etablerades den första oktober 1996 i syfte att tillgodose universitetets elektroniska publicering. April 2004 blev LiU E-Press en fristående enhet med egen styrelse och knuten till universitetsbiblioteket. I september 2007 blev LiU E-Press en enhet helt inom universitetsbibliotekets organisation och lyder juridiskt under dess styrelse.

LiU E-Press syfte att

  • effektivt sprida LiU:s forskningsresultat,
  • enkelt göra forskarnas och studenternas publikationer tillgängliga och synliga,
  • erbjuda en samlad ingång för universitetets gemensamma publicering,
  • användas för årsredovisning, statistik och kvantitativa studier av vetenskapligt material, bibliometri,
  • säkra åtkomsten av LiU:s publikationer,
  • visa allmänheten hur LiU:s resurser används.

LiU E-Press är en icke-kommersiell enhet och har därför inget vinstintresse. Alla författare som publicerar sig via LiU E-Press behåller upphovsrätten till sitt arbete.

Kontaktinformation

Om du har frågor om elektronisk publicering eller DiVA hör av dig till:

Håkan Andersson om frågor rörande organisationstillhörighet (affiliation), ORCID samt problem vid registrering och korrigeringar av poster i publiceringsplattformen DiVA.
Telefon 013 28 1921
E-post ep@ep.liu.se

Peter Berkesand som ansvarar för LiU:s publiceringsplattformen DiVA, handhar frågor rörande detaljer om publicering av licentiat- och doktorsavhandlingar, studentuppsatser, tidskrifts- eller konferensartiklar, proceedings, rapporter eller andra publikationer, frågor om upphovsrätt och plagiering samt är webmaster för www.ep.liu.se.
Telefon 013 28 2945
E-post ep@ep.liu.se

Edvin Erdtman handhar frågor kring publicering av avhandlingar, förlagets tidskrifter, DiVA och forskningsstöd.
Telefon 013 28 2962
E-post ep@ep.liu.se

PolicydokumentSidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2019-10-21