Publiceringsmallar

Innehåll

Programvara för hantering av referenser
Avhandlingar
Examensarbeten och uppsatser
Serier

Programvara för hantering av referenser

Det finns flera program som hanterar referenser. Linköpings universitetsbibliotek tillhandahåller två olika system för studenter och anställda

Wordmallar

Det är viktigt att det som publiceras på LiU E-Press av institutionerna har en enhetlig grafisk utformning. Av den anledningen har LiU E-Press formgett en mall som kan laddas ned på den egna datorn. Mallarna ska betraktas som en guide i arbetet. Varje institution kan själva ändra i mallarna så att den passar institutionens grafiska profil eller skapa egna.

Mallarna är gjorda i Word 2003 och ska fungera i både Mac och PC. För dem som inte har MS Word installerade kan använda gratisprogrammet OpenOffice som klarar att hantera MS Word-filer.

Vi kan inte garantera att allt fungerar perfekt eftersom det kan skilja sig mellan datorerna beroende på modell och datorns ålder och operativsystem. Observera att LiU E-Press inte kan bidra med någon support för MS Word. För support hänvisas till institutionens eller universitetets helpdesk.

Avhandlingar

Onumrerade, vänsterställda rubriker

Word-dokument (doc)
Pdf-fil som visar hur det ska se ut

Examensarbeten och uppsatser

Onumrerade, vänsterställda rubriker

Wordmall (dot), ladda ned genom att högerklicka och välj spara som)
Word-dokument (doc)
Pdf-fil som visar hur det ska se ut

Numrerade, vänsterställda rubriker

Wordmall (dot), ladda ned genom att högerklicka och välj spara som)
Word-dokument (doc)
Pdf-fil som visar hur det ska se ut

Go to the Top of the Page

Serier

Stilmall för FrameMaker

Stilmallen har utformats för serien Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science. Mallfilerna finns tillgängliga för nedladdning för FrameMaker i versionerna 5.5, 6.0 och 7.0.

Teknisk specifikation

Tyvärr fungerar inte BibFrame tillsammans med FrameMaker 5 utan lite manipulation med makrofilerna, och således inte tillsammans med denna mall.

Notera följande detaljer:

 1. Det är viktigt att du använder dig av formatmall Author när det gäller författarens namn och inget annat. Författarens namn kopieras automatiskt till informationssidan. Om du inte följer detta råd så kan korsreferenserna till författaren bli felaktiga.
 2. Om du inte skriver ett abstract inom rapporten så måste du ändra numreringen på startsidan. Välj Format => Dokument => Numrering och ändra -1 till en nolla.
 3. Det finns några exempel på användningen av några formatmallar i mallen på följande sidor. Tre formatmallar är särskild värda uppmärksamhet nämligen referensformatmallarna. ReferenceNmbrdFirst och ReferenceNmbrd ska användas när man vill hämta en referenslista som följer ACM-standard. ReferenceAlpha ska användas när man vill hämta en referenslista som följer APA-standarder. Referensen skall användas i de fall där BibCard har använts för att skapa referenslistan.
 4. Tillsammans med serieredaktören måste du försäkra dig om innan publicering att volymnumret, publikationsåret, och rapportnumret är korrekt definierade genom dess respektive variabler.
 5. Som du kanske säkert känner till, är det lätt att göra PostScript och pdf-filer från FrameMaker filer. HTML versionen från ditt abstract behöver dock ”göras för hand”.
Go to the Top of the Page

Stilmall för LaTeX

Guide för LaTeX-manuskript

När du förbereder din Latexformaterade artikel för publicering på LIU E-Press föreslår vi följande ”anpassningar”:

 1. Skapa en separat katalog eller ”mapp” för artikeln. I denna katalog kommer det att finnas filer med ditt innehåll och några filer som kan hämtas från denna sida och användas utan ändringar eller med mindre ändringar.
 2. Ordna din artikel genom att döpa en fil till abstract.tex för abstract, och en annan fil döpt till body.tex med artikelinnehållet men utan titelsidan osv. Under rubriken Stilmallar i textformat för LaTex finns länkar till exempel på sådana filer.
 3. Hämta en kopia av din beskrivningsfil, descr.tex, och gör den färdig med den bibliografiska informationen till din artikel; särskilt listan på författare samt artikelns titel. Andra data som skall ingå i filen är artikelns serienummer som kompletteras av LIU E-Press, så du kan skriva vad som helst för tillfället. Lägg även denna fil i artikelns katalog.
 4. Fortsätt på samma sätt med filen för allmänna data om författaren som namn, telefon, institutionstillhörighet, adress etc, affil.tex.
 5. Om du vill inkludera ett tack till någon person och/eller organisation i början av artikeln, lägg då till filen ack.tex.
 6. Lägg kopior av ”huvudfilen”, main.tex, och mallfilen, t.ex. etendu-cis.sty i artikelns katalog. Om du inte använde dig av affil- eller ackfilerna måste motsvarande rader tas bort från huvudfilen, annars kan den användas som den är.
  Varje serie har sin egen stilmall, t.ex. etendu-cis.sty för serien Computer and Information Science. Använd filen för den serie som du vill att din artikel ska publiceras under. Om det inte finns någon stilmall för serien du valt, använd någon av de befintliga. LiU E-Press anpassar filen senare.
 7. Det enda som återstår nu är att köra huvudfilen för latex och en postscript eller en pdf-fil skapas av din artikel. Titta efter så att allt ser bra ut.
 8. Skicka sedan hela kataloginnehållet till LIU E-Press. Vi lägger till återstående data i beskrivningsfilen, kör om artikeln i LaTex och publicerar den.

Vi vill att artiklar som publiceras på LIU E-Press har en enhetlig utformning, vilket är policy för de flesta vetenskapliga förläggare. Tillvägagångssättet som beskrivits ovan åstadkommer detta på ett effektivt sätt för båda parter. Därför ber vi dig att använda denna struktur och att inte ändra på innehållet i ”huvudfilen” eller andra layoutdefinierade moment.

Stilmallar i textformat för LaTeX

Stilmallar i textformat för serier

Go to the Top of the Page

Skapa pdf-filer från LaTeX

Tidigare LaTeX-system kunde bara skapa PostScript-filer. Man var tvungen att konvertera från PostScript till pdf genom separata steg. I moderna LaTeX-system finns det möjlighet att generera pdf-filer direkt utan någon omväg vi PostScript. Om du fortfarande behöver skapa en pdf-fil via PostScript kan nedanstående information vara till hjälp:

Paketet hyperref rekommenderas, då skapas PDF-bokmärken och innehållsförteckning, korshänvisningar och referenser som blir klickbara. Använd \usepackage{hyperref} (om du använder ps2pdf enligt instruktionen nedan, gör istället \usepackage[ps2pdf]{hyperref}).

För att skapa en PDF från Ditt LaTeX-dokument kan Du använda ett av flera sätt:

De två sista sätten kan tyvärr ge ett suddigt utseende i Acrobat Reader (med lägre version än 6.0), och det kan finnas tre orsaker till detta:

För mer information se även TeX FAQ om PDF-generering eller mera generellt TeX FAQ.