Göm menyn

Publiceringsmallar

Programvara för hantering av referenser

Det finns flera program som hanterar referenser. Linköpings universitetsbibliotek tillhandahåller tre olika system kostnadsfritt för studenter och anställda:

Wordmallar

Det är viktigt att det som publiceras på LiU E-Press av institutionerna har en enhetlig grafisk utformning. Av den anledningen har LiU E-Press formgett en mall som kan laddas ned på den egna datorn. Mallarna ska betraktas som en guide i arbetet. Varje institution kan själva antingen skapa egna mallar eller ändra i LiU E-Press mallar så att de passar institutionens grafiska profil.

Mallarna är gjorda i word-versioner men ska fungera i både Mac och PC. För dem som inte har MS Word installerade kan använda gratisprogrammet OpenOffice som klarar att hantera MS Word-filer.

Vi kan inte garantera att allt fungerar perfekt eftersom det kan skilja sig mellan datorerna beroende på modell och datorns ålder samt operativsystem. Det kan hända att Word-programmet vill konvertera mallen till en nyare version av Word-dokument. Fullfölj konverteringen i så fall.

Stilmall för LaTeX

Stilmallar finns även för LaTex. Dessa mallar finns endast för serier men går att anpassa till egna behov om så önskas.

Support

LiU E-Press inte kan bidra med någon support för vare sig MS Word, LaTeX eller FrameMaker. För support hänvisas till institutionens eller universitetets helpdesk.

Indexering i Google

Google indexerar även pdf-filerna och läser från vänster till höger. Det gör att vid användning av mallar med två kolumner läser Google tvärs över kolumnerna, vilket gör att texten ser mycket konstig ut i Googles träfflista. Undvik också att skriva något i sidhuvudet eftersom Google tolkar första raden i ett dokument som publikationens titel.

Licentiat- och doktorsavhandlingar

Word

Ladda gärna ned använd mallen som den är eller anpassa efter behov. Mallen är gjord med onumrerade, vänsterställda rubriker

Word-dokument (docx)
Pdf-fil som visar hur det ska se ut (pdf)

LaTeX

Hämta avhandlingsmallar i LaTeX på liuthesis och övriga nödvändiga filer och anpassa dem efter behov. Här finns olika versioner beroende på fakultet, om det är en monografi eller sammanläggningsavhandlling.

Word-mall

Ladda ned mallen och använd den antingen som den är eller anpassa den till den aktuella serien.

Word-dokument (docx)

Konferenser

LiU E-Press har utvecklat två olika Word-mallar för konferenser: en eller två kolumner. Det går utmärkt att ändra i mallarna så att de passar för konferensens grafiska profil. Om artiklarna ska ingå i en konferensproceeding är det viktigt att samtliga artiklar har samma grafiska profil. Läs mer om e-publicering av konferenser på vår konferenssida.

En kolumn

Word-dokument (docx)

Två kolumner

Word-dokument (docx)Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2020-02-04