Göm menyn

Publiceringsmallar

Programvara för hantering av referenser

Det finns flera program som hanterar referenser. Linköpings universitetsbibliotek tillhandahåller tre olika system kostnadsfritt för studenter och anställda:

Wordmallar

Det är viktigt att det som publiceras på LiU E-Press av institutionerna har en enhetlig grafisk utformning. Av den anledningen har LiU E-Press formgett en mall som kan laddas ned på den egna datorn. Mallarna ska betraktas som en guide i arbetet. Varje institution kan själva antingen skapa egna mallar eller ändra i LiU E-Press mallar så att de passar institutionens grafiska profil.

Mallarna är gjorda i word-versioner men ska fungera i både Mac och PC. För dem som inte har MS Word installerade kan använda gratisprogrammet OpenOffice som klarar att hantera MS Word-filer.

Vi kan inte garantera att allt fungerar perfekt eftersom det kan skilja sig mellan datorerna beroende på modell och datorns ålder samt operativsystem. Det kan hända att Word-programmet vill konvertera mallen till en nyare version av Word-dokument. Fullfölj konverteringen i så fall.

Stilmall för LaTeX

Stilmallar finns även för LaTex. Dessa mallar finns endast för serier men går att anpassa till egna behov om så önskas.

Support

LiU E-Press inte kan bidra med någon support för vare sig MS Word, LaTeX eller FrameMaker. För support hänvisas till institutionens eller universitetets helpdesk.

Indexering i Google

Google indexerar även pdf-filerna och läser från vänster till höger. Det gör att vid användning av mallar med två kolumner läser Google tvärs över kolumnerna, vilket gör att texten ser mycket konstig ut i Googles träfflista. Undvik också att skriva något i sidhuvudet eftersom Google tolkar första raden i ett dokument som publikationens titel.

Licentiat- och doktorsavhandlingar

Word

Ladda gärna ned använd mallen som den är eller anpassa efter behov. Mallen är gjord med onumrerade, vänsterställda rubriker

Word-dokument (docx)
Pdf-fil som visar hur det ska se ut (pdf)

LaTeX

Hämta avhandlingsmallar i LaTeX på liuthesis och övriga nödvändiga filer och anpassa dem efter behov. Här finns olika versioner beroende på fakultet, om det är en monografi eller sammanläggningsavhandlling.

Word-mall

Ladda ned mallen och använd den antingen som den är eller anpassa den till den aktuella serien.

Word-dokument (docx)

Guide för LaTeX-manuskript

När du förbereder din Latexformaterade artikel för publicering på LIU E-Press föreslår vi följande ”anpassningar”:

 1. Skapa en separat katalog eller ”mapp” för artikeln. I denna katalog kommer det att finnas filer med ditt innehåll och några filer som kan hämtas från denna sida och användas utan ändringar eller med mindre ändringar.
 2. Ordna din artikel genom att döpa en fil till abstract.tex för abstract, och en annan fil döpt till body.tex med artikelinnehållet men utan titelsidan osv. Under rubriken Stilmallar i textformat för LaTex finns länkar till exempel på sådana filer.
 3. Hämta en kopia av din beskrivningsfil, descr.tex, och gör den färdig med den bibliografiska informationen till din artikel; särskilt listan på författare samt artikelns titel. Andra data som skall ingå i filen är artikelns serienummer som kompletteras av LIU E-Press, så du kan skriva vad som helst för tillfället. Lägg även denna fil i artikelns katalog.
 4. Fortsätt på samma sätt med filen för allmänna data om författaren som namn, telefon, institutionstillhörighet, adress etc, affil.tex.
 5. Om du vill inkludera ett tack till någon person och/eller organisation i början av artikeln, lägg då till filen ack.tex.
 6. Lägg kopior av ”huvudfilen”, main.tex, och mallfilen, t.ex. etendu-cis.sty i artikelns katalog. Om du inte använde dig av affil- eller ackfilerna måste motsvarande rader tas bort från huvudfilen, annars kan den användas som den är.
  Varje serie har sin egen stilmall, t.ex. etendu-cis.sty för serien Computer and Information Science. Använd filen för den serie som du vill att din artikel ska publiceras under. Om det inte finns någon stilmall för serien du valt, använd någon av de befintliga. LiU E-Press anpassar filen senare.
 7. Det enda som återstår nu är att köra huvudfilen för latex och en postscript eller en pdf-fil skapas av din artikel. Titta efter så att allt ser bra ut.
 8. Skicka sedan hela kataloginnehållet till LIU E-Press. Vi lägger till återstående data i beskrivningsfilen, kör om artikeln i LaTex och publicerar den.

Vi vill att artiklar som publiceras på LIU E-Press har en enhetlig utformning, vilket är policy för de flesta vetenskapliga förläggare. Tillvägagångssättet som beskrivits ovan åstadkommer detta på ett effektivt sätt för båda parter. Därför ber vi dig att använda denna struktur och att inte ändra på innehållet i ”huvudfilen” eller andra layoutdefinierade moment.

Stilmallar i textformat för LaTeX

Stilmallar i textformat för serier

Skapa pdf-filer från LaTeX

Tidigare LaTeX-system kunde bara skapa PostScript-filer. Man var tvungen att konvertera från PostScript till pdf genom separata steg. I moderna LaTeX-system finns det möjlighet att generera pdf-filer direkt utan någon omväg vi PostScript. Om du fortfarande behöver skapa en pdf-fil via PostScript kan nedanstående information vara till hjälp:

Paketet hyperref rekommenderas, då skapas PDF-bokmärken och innehållsförteckning, korshänvisningar och referenser som blir klickbara. Använd \usepackage{hyperref} (om du använder ps2pdf enligt instruktionen nedan, gör istället \usepackage[ps2pdf]{hyperref}).

För att skapa en PDF från Ditt LaTeX-dokument kan Du använda ett av flera sätt:

 • Använd pdflatex.

  Processen sker i ett steg: pdflatex fil.tex, men en möjlig nackdel är att Du måste ha Dina figurer i PDF-format.

 • Använd latex dvips och ps2pdf.

  Detta är en process i flera steg: latexfil.tex, dvips -Ppdf fil.dvi och ps2pdf fil.ps. Figurerna kan vara t.ex. i EPS-format.

 • Använd latex dvips och Acrobat Distiller.

  Detta är också en process i flera steg: latex fil.tex, dvips -Ppdf fil.dvi, använd Distiller på fil.ps. Acrobat Distiller måste minst ha version 4.0, annars kan Du tappa tecken i konversionen, mest märkbart är att minustecken kan försvinna. Läs mer i TeX FAQ om Acrobat Distiller.

De två sista sätten kan tyvärr ge ett suddigt utseende i Acrobat Reader (med lägre version än 6.0), och det kan finnas tre orsaker till detta:

 • Du har glömt ge växeln -Ppdf till dvips (gör det).
 • Du har använt \usepackage[T1]{fontenc}, t.ex. för att få svensk avstavning.

  Enklast är att byta font till någon annan variant av Computer Modern (TeX defaultfont), genom att lägga till \usepackage{lmodern} eller \usepackage{cm-super} eller varför inte byta till Times med \usepackage{times}.

 • Du har för gammal ps2pdf, eller för gammal dvips.

  Uppgradera GhostScript, som innehåller ps2pdf, till minst v6.50
  Uppgradera dvips till minst v5.90.

För mer information se även TeX FAQ om PDF-generering eller mera generellt TeX FAQ.

Konferenser

LiU E-Press har utvecklat två olika Word-mallar för konferenser: en eller två kolumner. Det går utmärkt att ändra i mallarna så att de passar för konferensens grafiska profil. Om artiklarna ska ingå i en konferensproceeding är det viktigt att samtliga artiklar har samma grafiska profil. Läs mer om e-publicering av konferenser på vår konferenssida.

En kolumn

Word-dokument (docx)

Två kolumner

Word-dokument (docx)Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  12/5/2018