Göm menyn

Publications for Emanuel Ahlfeldt


Co-author map based on Web of Sciences articles 2007-

Ph.D. Theses

Emanuel Åhlfeldt
  Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg: Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext
  2017.


  Fulltext PDF

 Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2010-08-30