Göm menyn

Publikationsportfolio

Linköping University Electronic Press har tusentals fritt tillgängliga (open access) publikationer i fulltext, skrivna av forskare vid Linköpings universitet. För att göra dessa publikationer mer åtkomliga och synliga har vi skapat ett antal Publikationsportfolios, som hämtar och organiserar publikationer publicerade inom några av universitetets excellenta forskningsområden.

Biogas Research Center Logo
Biogas Research Center

Biogas Research Center är ett nationellt kompetenscentrum som syftar till att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och samhälleligt motiverad forskning om och utveckling av biogaslösningar. Centrumet administreras från Linköpings universitet.

Biomolecular and Organic Electronics
Biomolekylär och organisk elektronik

Forskning inom biomolekylär och organisk elektronik fokuserar på utveckling av organisk elektronik för energiomvandling och lagring. I synnerhet fokuserar vi på organiska solceller och biopolymerbaserade elektroder, och kombination av biologiska makromolekyler med syntetiska konjugerade polymerer för supramolekylär materialmontering.

Biosensors and Bioelectronics Centre
Biosensors and Bioelectronics Centre

Linköping Biosensors and Bioelectronics Centre bildades 2010 för att sammanföra kompetenser, aktiviteter och resurser vid LiU kring utveckandet av biosensorer, biosensing, bioelectronik samt relevanta biomaterial och nanomaterial.

ELLIIT
ELLIIT

ELLIIT är ett strategisk forskningsmiljö finansierad av svenska staten 2010, som en del av ett initiativ till att ge stödja framstående forskning inom informationsteknologi och mobil kommunikation.

Energisystem

Energisystem är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen undervisar och forskar inom energiområdet med målet att öka förståelsen av sambanden mellan energianvändning och energitillförsel inom alla samhällssektorer, vilket är av avgörande betydelse för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Forum Scientium
Forum Scientium

Forum Scientium är ett forskarutbildningsprogram inom naturvetenskap, teknik och biomedicin som grundades 1996 av Linköpings universitet och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Handikappsvetenskap
Handikappsvetenskap

Vid avdelningen för handikappvetenskap forskar vi kring olika funktionshinder, där vi bland annat mäter och jämför påverkan och grad av funktionsnedsättning. Fokus ligger på kognition och kommunikation, det vill säga på de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information.

Molecular Physics
Molekylär Fysik

Molekylär Fysik utvecklar och använder koncept inom fysik och kemi för att lösa problem med biologisk och biomedicinsk relevans.

Organic Electronics
Organisk elektronik

Att elektronik är organisk innebär att den är uppbyggd av halvledande plaster - konjugerade polymerer. Vid LiU utvecklades världens första organiska transistor och världens första kemiska chip. Ett antal andra elektronikkomponenter har fötts i LiU:s laboratorier och solcellsforskningen är i absoluta framkanten. Världsledande grundforskning går hand i hand med tillämpad forskning och utveckling.

Tunnfilmsfysik

Forskningen på Tunnfilmsfysik handlar om design av nya multifunktionella material för hårda och slitstarka beläggningar, energimaterial, magnetiska material, elektronik, neutronkonverteringsmaterial för ESS, wide-bandgap halvledare och mer.

Organic Electronics
Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning

Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning är ett nytt forskningscentrum inom molekylär medicin vid Linköpings universitet. Det verkar i samarbete med Region Östergötland och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. WCMM ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  8/2/2018