Open Access (OA)

Inledning

Linköping University Electronic Press publicerar enligt Open Access, vilket betyder att författaren behåller upphovsrätten till sin publikation och vi använder Creative Commons licensieringssystem som tillåter att läsare får ladda ned, läsa och sprida (icke-kommersiellt) en publikation under förutsättning att man anger ett komplett erkännande till författarna.

Medan begreppet open access har varit verksam många år är det endast under de senaste ett till två åren som det har blivit ett seriöst alternativ för akademisk publicering. Det finns tre vanliga former av open access: guld, hybrid och grön.

Fritt tillgängliga publikationer leder till en ökad citeringsgrad

 • Open Access betyder att göra forskningsresultat fritt (dvs. kostnadsfritt) tillgängliga till vem som helst med en internetuppkoppling.
 • Open Access tillåter vem som helst att läsa, ladda ned, kopiera, distribuera, skriva ut, söka och citera versioner av fulltexter utan finansiella eller tekniska hinder (utom de hinder som är förknippade med tillgången till internet), samt att använda texterna på ett sådant sätt att de inte bryter mot någon upphovsrättslig lag.
 • Artiklar som är publicerade enligt Open Access är generellt betydligt mer lästa och citerade (se fliken Referenser).
 • Författarna behåller upphovsrätten till sitt arbete.
 • Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer har eller överväger att kräva obligatorisk Open Access-publicering av arbeten som är finansierade av dem. Läs mer Vetenskapsrådet och Fri tillgänglighet till forskningsresultat – open access.
 • Flera svenska universitet har Open Access som publiceringspolicy (om det är möjligt kräver att forskningsresultat ska publiceras i Open Access-tidskrifter) – t.ex. Lund och Stockholms universitet.
 • En förteckning över Open Access-tidskrifter finns i DOAJ.
 • De flesta stora kommersiella förlag (t.ex. Elsevier, Taylor-Francis, Springer m.fl.) tillåter en kompromiss: parallellpublicering på personliga eller institutionella (icke-kommersiella) webbsidor (mot särskilda villkor) som t.ex. LiU E-Press.
 • Fördelarna för forskarna är omistlig: ökad synlighet av publikationerna, ökad citering och ökad genomslagskraft.

Guld Open Access

Guld open access tillämpas av tidskrifter som inte kräver prenumeration för att läsarna ska få tillgång till artiklarna (tidskrifter från BioMed Central är välkända exempel och en utförlig lista över open access-tidskrifter finns tillgänglig på Directory of Open Access Journals, DOAJ). Tidskrifterna arbetar istället med en annan affärsmodell. I vissa fall betyder det att tidskriften tar ut en publiceringsavgift (dessa avgifter ligger normalt runt 1000 Euro men varierar från 500 till 2500 Euro. Observera att cirka 50% av open access-tidskrifter inte tar ut någon publiceringsavgift). Det har framförts kritik mot open access-tidskrifter, särskilt mot dem som tar ut publiceringsavgifter, med motiveringen att författaren kan betala för att få en artikel publicerad med lite hänsyn till kvalitén. Detta är möjligt att göra och det finns en del kända aktörer med tvivelaktiga metoder men det finns också ett betydande antal av högt rankade tidskrifter som är open access-tidskrifter: som författare måste du vara noga med att ta reda på fakta om tidskriften på samma sätt som du gör för prenumerationsbaserade tidskrifter. I båda fallen finns det både bra och dåliga tidskrifter.

Megatidskrift är ett nytt begrepp för tidskrifter dvs. open access-tidskrifter som åtar sig att publicera publikationer inom ett brett ämnesområde, skickar dem för peer review för rigorös vetenskaplig kontroll men inte för mätning av genomslag (impact) eller rankning. De är open access-tidskrifter och är oftast mycket snabbare att publicera än traditionella tidskrifter. PLoS One är ett välkänt exempel men det finns fler: BMJ Open, Natures Scientific Reports, Hindawis ISRN, Sage Open, Open Biology och G3. Plos One dominerar medan de tillsammans har publicerat cirka 20 000 artiklar det senaste året. Många är ganska nya och som sådan orankad vad gäller genomslagsfaktor (impact factor). Emellertid har PloS One en genomslagskraft på 4,4 vilket placerar dem statistiskt i toppen över tidskrifter inom biologi.

Om du funderar på att publicera en ny tidskrift, har vi utarbetat en kontrollista för utvärdering av dess potential.

Hybrid Open Access

Nästan alla stora prenumerationsbaserade tidskrifter erbjuder ett system, där man kan betala dem 3000 dollar (eller däromkring) för att göra din artikel fritt tillgänglig i deras annars prenumerationsbaserade verksamhet. Som författare erhåller man ofta erbjudanden av nämnda tjänster precis efter att artikeln har accepterats för publicering. Vi rekommenderar starkt inte välja detta alternativ. För det första betyder detta att universitetet i slutändan betalar två gånger för dessa publikationer: första gången som en del i prenumerationen och andra gången av författaren. För det andra vinner författaren relativt lite jämfört med det ganska höga priset: publikationen är inte lika synlig som som andra former av open access och man tjänar inget på snabbheten i publiceringen (open access-tidskrifter publicerar oftare en artikel snabbare än hybridtidskrifter, vilket ger författare fördelen med "tidig åtkomst" jämfört med hybrid open access). Om du däremot har publicerat i en tidskrift som har en embargoperiod för parallellpublicering, som är längre än sex månader och forskningsfinansiären kräver open access-publicering, är hybrid open access det enda alternativet.

Nedsatt publiceringsavgift för publicering av Open Access i vissa tidskrifter som LiU prenumererar på

Open Access-publicering av forskningsartiklar har blivit ett viktigt alternativ vid publicering av vetenskapligt material, i synnerhet i ljuset av forskningsfondernas Open Acces-krav. Som forskare har man generellt tre alternativ: välja en open access-tidskrift (s.k. Guld Open Access); hybrid open access, där man betalar en särskild open access-avgift för just sin egen artikel för att göra den fritt tillgänglig i en tidskrift man annars måste prenumererar på (nästan alla stora förlag erbjuder denna typ av ”service” i sina egna tidskrifter); parallellpublicering (s.k. Grön Open Access, som endast fungerar om tidskriften har en embargoperiod om sex månader eller mindre, som t.ex. VR kräver).

Parallellpublicering är avgiftsfri, men de övriga två alternativen (Guld OA) och alltid (hybrid OA) har ofta en publiceringsavgift förknippat med publiceringen. Avgiften för Guld OA är generellt runt 1200 Euro, medan hybrid OA konsekvent är 2500 US Dollar. Publicering i en sådan hybrid OA rekommenderas inte eftersom det är dyrt i relation till vad man får för pengarna.

LiU har inte någon central fond som övriga universitet har, för att hjälpa till att täcka publiceringsavgifterna. På grund av villkoren för vissa prenumerationer, som biblioteket har, är LiU-forskare berättigade till en nedsatt OA-avgift för de tidskrifter/förlag som är listade nedan.

För Royal Society of Chemistry journals är LiU dessutom berättigade till en kostnadsfri OA-avgift för upp till sju artiklar genom ett system med rabattkuponger. (dvs. hela prenumerationssumman som LiU betalar berättigar till rabattkuponger). För det senare gäller den som är först till kvarn för att få en kupong. Kontakta David Lawrence via e-post david.lawrence@liu.se för en kupong och instruktioner.

ISPG (10% discount)

Tidskrift Förlag Hemsida
Animal Frontiers (Open Access) American Society of Animal Science http://animalfrontiers.fass.org/
Biology Open (Open Access) The Company of Biologists http://bio.biologists.org/
Bone and Joint Research (Open Access) British Editorial Society of Bone and Joint Surgery http://bjr.boneandjoint.org.uk/
CBE_Life Sciences Education (Open Access) American Society for Cell Biology http://www.lifescied.org/
Endocrine Connections (Open Access) BioScientifica http://www.endocrineconnections.com/
European Respiratory Review (Open Access) European Respiratory Society http://err.ersjournals.com/
G3: Genes/Genomes/Genetics (Open Access) Genetics Society of America http://www.g3journal.org/

Karger (50% on for their Gold OA journals).

American Chemical Society (LiU falls under their “All ACS publications” category at http://acsopenaccess.org/acs-authorchoice/).

Grön Open Access

Hit hör även parallellpublicering, post-print publishing eller självarkivering. Artiklar från cirka 90% av prenumerationsbaserade tidskrifter kan göras fritt tillgängliga via universitetets hemsida (för de som är intresserad av det juridiska, läs det finstilta i kontraktet om överföringen av upphovsrätten under rättigheter som författaren behåller). I de flesta fall måste du som författare använda det senast inskickade manuskriptet, inte förlagets pdf-fil. I en del fall finns även en embargo-period). Vi rekommenderar starkt denna metod att göra dina arbeten fritt tillgängliga. Vi kan hjälpa dig med detaljerna dvs. om du till e-postadressen ep@ep.liu.se skickar oss ditt senast inskickade manuskript av din artikel (ofta som Word-fil) så tar vi hand om resten åt dig.

Videon är på engelska. Slå på datorns högtalare!

Sidor om Open Access och vetenskapliga databaser

 • DOAJ - Databas med fritt tillgängliga tidskrifter.
 • e-ref - lantbruk, skogsbruk, veterinärmedicin.
 • OpenAccess.se – Vetenskaplig publicering främjar fri tillgänglighet på webben och stödjer open access-publicering vid svenska universitet och högskolor.
 • OASIS – Open Access Sholary Information Sourcebook stödjer utveckling och initiativ till Open Access-publicering.
 • PubMed - Över 16 miljoner citat från MEDLINE och länkar till artiklar i fulltext.
 • Sherpa/Romeo - De kommersiella förlagens policy för upphovsrätt och självarkivering.
 • Sherpa/Juliet – Forskningsfinansiärernas krav eller rekommendationer att göra forskningspublikationer fritt tillgängliga vi Open Access-publicering.
Open Access-databaser
 • Avhandlingar.se, doktorsavhandlingar med i fulltext.
 • SwePub, Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.
 • Uppsök, Libris databas med examensarbeten och studentuppsatser med i fulltext.
 • Uppsatser.se, samma som Uppsök och hämtar sin information från Uppsök.

Referenser

Berlindeklarationen. Tillgänglig på Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities pdf-fil icon (2008-10-03).

Budapest Open Access Initativ. Tillgänglig på Open Access på Budapest Open Access Initiative (2008-10-03).

Eysenbach, Gunther. ”Citation Advantage of Open Access Articles”, PLoS Biology, 4(5): e157, 2006. Tillgänglig på http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.0040157 (2007-10-22).

Geist, Michael. ”Push for Open Access to Research”, BBC, 28 Feb., 2007.  Tillgänglig på http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6404429.stm (2007-10-22).

Lawrence, S.  ”Free Online Availability Substantially Increases a Papers’s Impact”, Nature (411) 521, 2001. Tillgänglig på http://dx.doi.org/ 10.1038/35079151 (2007-10-22) (Kräver prenumeration).

Sandewall, Erik. ”Commentarium on Open Access to Research”, 2006. Tillgänglig på http://piex.publ.kth.se/coar/ (2007-10-22).

”The effect of open access and downloads ('hits') on citation impact: a bibliography of studies”, The Open Citation Project. Tillgänglig på http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html (2007-10-22).