Forskningsfinasiärernas krav på Open Access-publicering

Under de senaste åren har det ställts ökade krav att svenska akademiska publikationer ska göras fritt tillgängliga (t.ex. via open access). Ett antal svenska universitet har antingen som krav eller policy att deras forskare ska/borde publicera sig open access. Numera kräver också en majoritet av svenska forskningsfinansiärer att projekt som de finansierar ska publiceras open access. Vetenskapsrådet (VR) var först med krav för vissa bidrag anslagna 2010 och senare. Andra forskningsfinansiärer har följt efter: Formas, Riksbankens Jubileumsfond, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Östersjöstiftelsen och Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).

Alla har samma krav. Tidskrifts- och konferensartiklar måste vara fritt tillgängliga med högsta tillåtna embargotid om 6 månader från publiceringen av originalpublikationen. Embargot gäller parallellpublicering, där några tidskrifter kräver att parallellpublicerad version av en artikel inte får göras fritt tillgänglig innan ett visst antal månader har gått efter att originalartikeln publicerats. Tidskrifternas embargotid varierar normalt från 0 till 24 månader.

Möta forskningsfinansiärernas OA-krav

Det finns tre val att möta forskningsfinansiärernas krav på OA-publicering:

Där parallellpubliceringen inte följer kraven

Man måste vara försiktigt att helt förlita sig på parallellpublicering som en lösning att möte forskningsfinansiärernas krav. Tidskrifter från American Chemical Society, Taylor and Francis, Blackwell/Wiley, Oxford University Press, Sage m.fl. (observera att detta är en lista på exempel och är nödvändigtvis inte heltäckande) har embargoperioder på 12 månader och längre (eller som i fallet med Blackwell/Wiley, där några tidskrifter endast tillåter den vetenskapligt granskade versionen (peer review). Om du har publicerat med några av dess förlag, är hybrid open access det enda valet om det erbjuds.

Innan man skickar in artikeln är det mycket viktigt att överväga ovan alternativ för att undvika extra kostnader när artikeln väl är accepterad.

>