Vanligt förekommande villkor för post-print-publicering

  1. En referens och länk till originalpublikationen och tidskriften måste finnas.
  2. Författarens slutliga version av manuskriptet kan användas men inte förlagets slutliga version som publicerats på dess hemsida.
  3. Ibland finns ett embargo på 12 till 18 månader. Tidskrifter från Taylor and Francis är det mest kända exemplet.
  4. För mer information om en specifik tidskrift see Sherpa.
ml>