Göm menyn

ORCID: ett universellt, internationellt ID för forskare Automatic new article notification: click and bookmark

Ett stående problem för forskare i karriären, har varit att försäkra sig om att deras olika verksamheter (publikationer, forskningsanslag, anställningsakt…) är kopplade till dem själva. Detta har varit ett särskilt problem för dem som har ”vanliga” namn och som flera gånger har ändrat organisationstillhörighet. För att motarbeta detta historiskt, har de stora publikationsdatabaserna (t.ex. Scopus och Web of Sciende) introducerat egna identitetsnummer för forskare, vilket har lett till att forskaren måste hålla reda på ett antal olika ID-nummer. För forskare inom forskningsområden som inte är väl täckta av olika forskningsdatabaser, är ändå inte ID-numren till särskild stor hjälp.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) introducerades i oktober 2012. Det är ett internationellt system ur vilket forskare kan erhålla ett unikt ID, att användas i olika sammanhang inom deras profession och verksamhet. Organisationen inkluderar representanter från välrenommerade universitet (t.ex. MIT och Harvard), förlag (t.ex. Blackwell-Wiley och Natur) och forskningsfonder (Wellcome Trust) och tack vare det har ID-numren de-facto blivit standard som forskarid. Många tidskrifter använder redan ID-numren liksom de större internationella forskningsfonderna. I Sverige är Vetenskapsrådet och andra stora forskningsfonder i begrepp att bygga upp ett ansökningssystem baserat på ORCID.

Vid registrering I DiVA på LiU, kan ORCID inkluderas och det finns ett verktyg som kopplar ORCID till alla dina registrerade publikationer (dvs. retroaktivt). Det vi starkt rekommenderar är att du själv registrerar dig på ORCID:s hemsida för att få ett ID och skickar det sedan till oss (ep@ep.liu.se). Vi kommer retroaktivt lägga till ditt ORCID-ID till alla dina publikationer i DiVA (ORCID-ID är sökbart) och se till att det läggs till i alla dina framtida poster i DiVA. Vi kommer också att skicka ORCID-ID till LiU centralt när en lösning att göra det finns tillgänglig.

För att få ett ORCID:

  1. Gå till http://orcid.org/
  2. Klicka på “Register now” (direktlänk: https://orcid.org/register)
  3. Fyll I ditt namn, e-postadress m.m.
  4. Skicka ditt ORCID (ett 16-siffrig nummer, ofta presenterat som en länk: t.ex. http://orcid.org/0000-0002-3993-9985 (det är numret som är ditt ORCID)), till oss ep@ep.liu.se . För att förenkla det hela för oss, skicka även ditt LiU-ID tillsammans med ORICD. Vi kommer att se till så att ditt ORCID läggs till i alla dina DiVA-poster.
  5. Börja använda ditt ORCID när du skickar in artiklar till tidskrifter och vid ansökningar till forskningsfonder.

Permanent länk till denna nyhet: http://www.ep.liu.se/nl/archive/2013-08-29.sv.asp.Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31