Göm menyn

Linköping Electronic Conference Proceedings i Fridalistan Automatic new article notification: click and bookmark

Sedan en tid tillbaka finns Linköping Electronic Conference Proceedings i Fridalistan och rankad som nivå 1. Det betyder att konferensbidrag, publicerade på LiU E-Press, kommer att räknas med vid bibliometriska analyser med den norska listan (det är mycket ovanligt att konferensbidrag i allmänhet räknas med i bibliometriska utvärderingar).

Fridalistan (även kallad ”den norska modellen) är en databas som innehåller rankade publikationskanaler, viktig som partisk modell för forskningsfinansiering i Norge. Modellen baseras endast på volym och olika publikationer ger olika poäng baserade på var det publiceras t.ex. i högt eller lågt rankade tidskrifter. Även förlag ingår i systemet. Modellen tar ingen hänsyn till ev. citeringar.

Danmark använder denna modell och Finland förbereder sig att börja använda sig av listan. I Sverige har flera lärosäten börjat använda sig av Fridalistan internt och det är tämligen säkert att man nationellt kommer att använda sig av modellen. I DiVA finns bl.a. alla vetenskapliga tidskrifter listade som finns med i Fridalistan.

Permanent länk till denna nyhet: http://www.ep.liu.se/nl/archive/2011-12-08.sv.aspSidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31