Göm menyn

Automatiskt genererade publikationslistor för forskare Automatic new article notification: click and bookmark

En ny funktion på E-Press gör det möjligt för forskare att skapa länkar från sina personliga webbsidor till E-Press för att automatiskt generera sin aktuella publikationslista. I publikationslistan är författarnas namn (LiU-forskarnas) länkade till ytterligare publikationslistor. Titeln är länkad till full post i DiVA och en pdf-ikon visas vid sidan av det publicerade materialet samt, om det finns några, citeringar från ISI (siffran med antalet citeringar länkar till en lista med artiklar i ISI som citerat forskarens artikel).
Den grundläggande formen av en länk är: http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=carfr04 där de sista 7 tecknen (carfr04) ska ersättas av ditt eget LiU-ID.

Det är möjligt att finjustera publiceringslistan t.ex. om man vill visa publikationer från det senaste två åren. Använd http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=carfr04;years2 (siffran 2 kan ersättas med hur många år som ska listas).

För att lista publikationer, där flera författare ingår: http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=(carfr04;annbj94). Inom parentes kan man ange hur många LiU-ID man önskar. Lägg t.ex. till ”;years2” för att begränsa urvalet.

För anställda vid HU som vill kontrollera om organisationstillhörighet (affiliation) i publikationerna är korrekt ifyllda, lägg till ”;affil:” http://www.ep.liu.se/publist/default.aspx?userid=carfr04;affil. Här kan du se vad som är ifyllt eller saknas för avdelning, institution, fakultet, LiO-klinik och LiO-center.

Permanent länk till denna nyhet: http://www.ep.liu.se/nl/archive/2010-12-15.sv.aspSidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31