Göm menyn

Konst genom staden: en ny multimediapresentation Automatic new article notification: click and bookmark

Den här nätpublikationen visar utsnitt ur fyra verk om och i stadens rum tillsammans med reflektioner kring arbetsprocesserna och slutresultaten. Två forskare och två konstnärer, en fotograf och en essäist medverkar. Verk och texter skapades inom projektet Konst genom staden vars syfte var att utveckla konstnärlig forskning som på olika sätt engagerar sig i staden som rum. Projektets titel syftar till rörelse och flöde likaväl som den anger ett perspektiv. Multimediapresentationerna återfinns under rubrikerna Sound Maschine och View through a Park i huvudmenyn:

http://www.ep.liu.se/ea/temaq/2010/001/

E-Press skapar Tag Clouds baserad på forskning vid LiU

För att öka synligheten på publikationer registrerade vid LiU E-Press har vi skapat två ”Tag Clouds”. Det ena bygger på nyligen registrerade publikationer och det andra på nyckelord från vetenskapliga publikationer. Ett ”Tag Cloud” (sökmoln) är en samling ord (eller namn) som på olika sätt ofta förekommer i publikationer publicerade på LiU E-Press. Varje ord/namn är länkat till en uppsättning av relaterade publikationer. Storleken på texten varierar beroende på antalet associerade publikationer till det fastställda ordet/namnet.

Den nyligen registrerade publikationens sökmoln använder publikationer registrerade de sista 60 dagarna och ger en indikation på de författare som har de flest registrerade publikationer under denna period. Sökmolnet uppdateras varje natt.

Det ämnesbaserade sökmolnet skapas av ord ur titlar, sammanfattningar och nyckelord för alla LiU:s registrerade publikationer åren 2009 och 2010. Detta moln kommer att uppdateras några gånger per år.

Permanent länk till denna nyhet: http://www.ep.liu.se/nl/archive/2010-12-06.sv.aspSidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad: 2017-03-31