Göm menyn

Multimedia för beskrivning och förklaring av forskningsresultat

Multimedia är idag ett naturligt sätt att publicera elektroniskt vid sidan av traditionell publicering som t.ex. html- eller pdf-filer. Det är heller inte särskilt krångligt och på LiU E-Press är all publicering av multimedia inte förenat med någon kostnad. De allra flesta webbläsare klarar av att hantera multimedia i olika format och nedladdning av filerna går snabbt med bredband.

Multimedia består av flera medier som används tillsammans för att förmedla ett budskap: text, bild, ljud, video och animering. Tillsammans med syn och hörsel blir denna kombination oslagbar som informationskälla och kan ersätta långa, komplicerade skriftliga förklaringar.

Multimedia går att använda inom alla vetenskapliga discipliner och LiU E-Press ser gärna att forskare och studenter i större utsträckning använder multimedia i sina publikationer. Hur enkelt är det inte att via en ljudfil beskriva djurläten, andnings- och hjärtljud av olika slag samt språk och dialekter? Med hjälp av en video kan man på några sekunder lätt visa t.ex. cellreaktioner, fysikaliska eller kemiska reaktioner, komplicerade tekniska lösningar och operationsmetoder för att nämna några användningsområden.

Här nedan är ett litet urval med länkar till publikationer som helt eller delvis består av multimedia.

Videopresentationer från specialprojekt och konferenser

Axelsson, Bodil (2010). Art through City Space (i menyn klicka på Sound Machine eller View Through a Park)

Aretun, Åsa (2009). Ungdomars utsatthet i bostadsområden: Trygghetsprinciper för fysisk planering (klicka på Filmsekvenser i menyn till vänster)

Taxén, Lars (2007). The 13th International Conference on Thinking (konferens, det finns flera konferenser med videopresentationer. Leta efter ordet Videopresentationer under fliken Bläddra på vår konferenssida.)

Specialpublikationer med bilder och kartor

Castensson, Reinhold (webbredaktör) (2008). Kinda Kanal – en kulturell historisk resa

Castensson, Reinhold (webbredaktör) (2000). Göta Kanal – en linje genom historien

Artikel i tidskrift

Zoltán Szabó, Sören Berg, Stefan Sjökvist et al. (2013). Real-time intraoperative visualization of myocardial circulation using augmented reality temperature display. Klicka på länkarna i högerkolumnen.

Konferensartiklar

Öfjäll, Kristoffer (2010), LEAP, A Platform for Evaluation of Control Algorithms, (videofilen finns i höger kolumn.)

Öfjäll, Kristoffer and Michael Felsberg (2012), Combining Vision, Machine Learning and Automatic Control to Play the Labyrinth Game, (videofilen finns i höger kolumn.)

Liam Ellis, Nicolas Pugeault, Kristoffer Öfjäll et al. (2013), Autonomous Navigation and Sign Detector Learning (videofilen finns i höger kolumn.)

Öfjäll, Kristoffer and Michael Felsberg (2014), Biologically Inspired Online Learning of Visual Autonomous Driving (videofilen finns i höger kolumn.)

Öfjäll, Kristoffer and Michael Felsberg (2015), Online Learning of Vision-Based Robot Control during Autonomous Operation (videofilen finns i höger kolumn.)

Avhandlingar

Rösth, Marcus (2007). Hydraulic Power Steering System Design in Road Vehicles... (Gå till sidan 78 i filen, dubbelklicka på figur 5.6 och sidan 91 figur 5.25)

Öfjäll, Kristoffer (2016), Adaptive Supervision Online Learning for Vision Based Autonomous Systems. (Videofilerna finns i höger kolumn.)

Examensarbeten

Olsson, Martin (2009). Obstacle detection using stereo vision for unmanned ground vehicles (Videofilerna finns i höger kolumn.)

Hellsten, Jonas (2007). Evaluation of tone mapping operators for use in real time environments (klicka på länken i den högra kolumnen eller öppna fulltexten och gå till sidan 40 och klicka på bilden med texten No effects. OBS! stor fil som tar några extra sekunder att ladda ned.)Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  8/6/2018