Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Artikel i tidskrift: Two-in-one: cathode modification and improved solar cell blend stability through addition of modified fullerenes
  Zandra George, Yuxin Xia, Anirudh Sharma, Camilla Lindqvist, Gunther Andersson, Olle Inganäs, Ellen Moons, Christian Muller, Mats R. Andersson

Artikel i tidskrift: Inverted all-polymer solar cells based on a quinoxaline-thiophene/naphthalene-diimide polymer blend improved by annealing
  Yuxin Xia, Chiara Musumeci, Jonas Bergqvist, Wei Ma, Feng Gao, Zheng Tang, Sai Bai, Yizheng Jin, Chenhui Zhu, Renee Kroon, Cheng Wang, Mats R. Andersson, Lintao Hou, Olle Inganäs, Ergang Wang

Artikel i tidskrift: D-A(1)-D-A(2) Copolymers with Extended Donor Segments for Efficient Polymer Solar Cells
  Qiang Tao, Yuxin Xia, Xiaofeng Xu, Svante Hedstrom, Olof Backe, David I. James, Petter Persson, Eva Olsson, Olle Inganäs, Lintao Hou, Weiguo Zhu, Ergang Wang

Artikel i tidskrift: Mapping Polymer Donors toward High-Efficiency Fullerene Free Organic Solar Cells
  Yuze Lin, Fuwen Zhao, Yang Wu, Kai Chen, Yuxin Xia, Guangwu Li, Shyamal K. K. Prasad, Jingshuai Zhu, Lijun Huo, Haijun Bin, Zhi-Guo Zhang, Xia Guo, Maojie Zhang, Yanming Sun, Feng Gao, Zhixiang Wei, Wei Ma, Chunru Wang, Justin Hodgkiss, Zhishan Bo, Olle Inganäs, Yongfang Li, Xiaowei Zhan

Artikel i tidskrift: Low Band Gap Polymer Solar Cells With Minimal Voltage Losses
  Chuan Fei Wang, Xiaofeng Xu, Wei Zhang, Jonas Bergqvist, Yuxin Xia, Xiangyi Meng, Kim Bini, Wei Ma, Arkady Yartsev, Koen Vandewal, Mats R. Andersson, Olle Inganäs, Mats Fahlman, Ergang Wang

Artikel i tidskrift: Non-fullerene acceptor with low energy loss and high external quantum efficiency: towards high performance polymer solar cells
  Yongxi Li, Xiaodong Liu, Fu-Peng Wu, Yi Zhou, Zuo-Quan Jiang, Bo Song, Yuxin Xia, Zhi-Guo Zhang, Feng Gao, Olle Inganäs, Yongfang Li, Liang-Sheng Liao

Artikel i tidskrift: One-step coating inverted polymer solar cells using a conjugated polymer as an electron extraction additive
  Zuosheng Peng, Yangdong Zhang, Yuxin Xia, Kang Xiong, Chaosheng Cai, Lianpeng Xia, Zhanhao Hu, Kai Zhang, Fei Huang, Lintao Hou

Artikel i tidskrift: Morphology, Temperature, and Field Dependence Separation in High-Efficiency Solar Cells Based on Polyquinoxaline Copolymer  PDF
  Artem A. Bakulin, Yuxin Xia, Huib J. Bakker, Olle Inganäs, Feng Gao

Artikel i tidskrift: A dual ternary system for highly efficient ITO-free inverted polymer solar cells
  Zuosheng Peng, Yuxin Xia, Feng Gao, Kang Xiong, Zhanhao Hu, David Ian James, Junwu Chen, Ergang Wang, Lintao Hou

Artikel i tidskrift: The Effect of Processing Additives on Energetic Disorder in Highly Efficient Organic Photovoltaics: A Case Study on PBDTTT-C-T:PC71BM  PDF
  Feng Gao, Scott Himmelberger, Mattias Andersson, David Hanifi, Yuxin Xia, Shaoqing Zhang, Jianpu Wang, Jianhui Hou, Alberto Salleo, Olle Inganäs

Artikel i tidskrift: Effects of ultraviolet soaking on surface electronic structures of solution processed ZnO nanoparticle films in polymer solar cells  PDF
  Qinye Bao, Xianjie Liu, Yuxin Xia, Feng Gao, Louis-Dominique Kauffmann, Olivier Margeat, Jorg Ackermann, Mats Fahlman

Artikel i tidskrift: Comparing the device physics, dynamics and morphology of polymer solar cells employing conventional PCBM and non-fullerene polymer acceptor N2200
  Jianyu Yuan, Wenping Guo, Yuxin Xia, Michael J. Ford, Feng Jin, Dongyang Liu, Haibin Zhao, Olle Inganäs, Guillermo C. Bazan, Wanli Ma

Artikel i tidskrift: Photogenerated Carrier Mobility Significantly Exceeds Injected Carrier Mobility in Organic Solar Cells
  Armantas Melianas, Vytenis Pranculis, Yuxin Xia, Nikolaos Felekidis, Olle Inganäs, Vidmantas Gulbinas, Martijn Kemerink