Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Studentuppsats (Examensarbete): Och aldrig mötas de två: En kvalitativ undersökning om gränser och dess innebörder inom ett bostadsområde  PDF
  Leila Sarikahya, Dan Lundin Anré

Doktorsavhandling, sammanläggning: Networks and Nodes: The Practices of Local Learning Centres  PDF
  Ulrik Lögdlund

Studentuppsats (Examensarbete): Avveckling ur chefens perspektiv: En kvalitativ studie om chefens agerande och upplevelser i en avvecklingsprocess.
  Caroline Karlsson, Yvonne Stolt

Rapport: Arbetsorganisationen inom äldreomsorgen: en litteraturstudie
  Ulrik Lögdlund, Lennart Svensson

Studentuppsats (Examensarbete): Upplevelsen av utnyttjadkompetens: En studie hur första linjens chefer i Landstinget i Jönköpings länupplever att deras kompetens utnyttjas  PDF
  Johan Carlsson, Mats Siljehult

Bok: Collaboration Revisited. Perspectives on Collaboration in the Context of Adult Education
  Ulrik Lögdlund

Manuskript (preprint): Constructing Actor-Networks for the Practice of Local Learning Centres in Sweden
  Ulrik Lögdlund

Manuskript (preprint): In the framework of videoconference classrooms at local learning centres in Sweden
  Ulrik Lögdlund

Rapport: Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–2011  PDF
  Susanne Urban, Rurik Holmberg, Giulia Ray, John Boman, Ulrik Lögdlund, Christer Johansson

Rapport: Kvalitet i kommunals fackliga utbildningar  PDF
  Ulrik Lögdlund, John Boman, Jenny Andersson, Christer Johansson

Rapport: ESF-projektet SPIK!: Studier, Poolarbete, Idrott, Kompetens  PDF
  Christer Johansson, John Boman, Ulrik Lögdlund, Emelie Melander

Kapitel i bok, del av antologi: Electronic Structure of Metal/Polymer Interfaces: Aluminum on Conjugated Polymers
  R. Lazzaroni, J. L. Brédas, M. Chtaïb, P. Snauwaert, Per Dannetun, Michael Lögdlund, Kajsa Uvdal, William R. Salaneck

Kapitel i bok, del av antologi: Experimental and Theoretical Studies of the Interaction of Metals with Polymer Surfaces: A Case Study of the Use of a Model Molecular System to Study the Nature of Charge Storage in Short Polyenes
  Michael Lögdlund, Per Dannetun, C. Fredriksson, Sven Stafström, C. W. Sprangler, J. L. Brédas, William R. Salaneck

Kapitel i bok, del av antologi: Erving Goffman
  Ulrik Lögdlund, Beata Bergkvist

Kapitel i bok, del av antologi: Charles Horton Cooley
  Ulrik Lögdlund

Kapitel i bok, del av antologi: Introduktion
  Tommy Svensson, Lucas Gottzén, Ulrik Lögdlund

Kapitel i bok, del av antologi: Karl Marx
  Lucas Gottzén, Ulrik Lögdlund

Samlingsverk (redaktörskap): Sociologins teoretiker
  

Konferensbidrag: Learning Centre as an Intersection in Time and Space
  Ulrik Lögdlund

Artikel i tidskrift: Proceedings of the International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals The chemical and electronic structure of the interface between aluminum and conjugated polymers or molecules
  Per Dannetun, Michael Lögdlund, Mats Fahlman, Magnus Boman, Sven Stafström, William R. Salaneck, R. Lazzaroni, C. Fredriksson, J. L. Brédas, S. Graham, R. H. Friend, A. B. Holmes, R. Zamboni, C. Taliani

Artikel i tidskrift: Soliton pair charge storage in doped polyene molecules: Evidence from photoelectron spectroscopy studies
  Michael Lögdlund, Per Dannetun, Sven Stafström, William R. Salaneck, M. G. Ramsey, C. W. Spangler, C. Fredriksson, J. L. Brédas

Artikel i tidskrift: A photoelectron spectroscopy study of the charge-induced π-electronic structural changes in α.ω.-diphenyltetradecaheptaene, a model molecule for polyacetylene
  Michael Lögdlund, Per Dannetun, Sven Stafström, William R. Salaneck, C. Fredriksson, J. L. Brédas, M. G. Ramsey, C. W. Spangler

Artikel i tidskrift: Theoretical studies of the aluminum/poly(p-phenylene vinylene) interface
  C. Fredriksson, R. Lazzaroni, J. L. Bredas, Per Dannetun, Michael Lögdlund, William R. Salaneck

Artikel i tidskrift: Electronic structure of the aluminum/polythiophene interface: A joint experimental and theoretical study
  R. Lazzaroni, J. L. Brédas, Per Dannetun, Michael Lögdlund, Kajsa Uvdal, William R Salaneck

Artikel i tidskrift: Theoretical studies of the aluminum/trans-polyacetylene interface: Calculations of model systems and comparison to experiment
  C. Fredriksson, R. Lazzaroni, J. L. Bredas, Per Dannetun, Michael Lögdlund, William R. Salaneck

Artikel i tidskrift: Lärcentra som mäklare av högre utbildning?
  Ulrik Lögdlund

Artikel i tidskrift: Constructing learning spaces? Videoconferencing at local learning centres in Sweden
  Ulrik Lögdlund

Artikel i tidskrift: The electronic structure of α,ω-diphenyltetradecaheptaene, a model molecule for polyacetylene, as studied by photoelectron spectroscopy
  Michael Lögdlund, Per Dannetun, B. Sjögren, Magnus Boman, C. Fredriksson, Sven Stafström, William R. Salaneck

Samlingsverk (redaktörskap): Collaboration revisited: perspectives on collaboration in the context of adult education
  

Rapport: KomHall i Kinda kommun: Ett arbetsmarknadsprojekt i praktiken
  John Boman, Ulrik Lögdlund

Rapport: Romskt samråd i Linköping: Delaktighet i praktiken
  John Boman, Ulrik Lögdlund