Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Artikel i tidskrift: Hybrid bioinorganic insulin amyloid fibrils
  Qun Tang, Niclas Solin, Jun Lu, Olle Inganäs

Artikel i tidskrift: Electronic structure and molecular orientation of pentacene thin films on ferromagnetic La0.7Sr0.3MnO3
  Fenghong Li, Patrizio Graziosi, Qun Tang, Yiqiang Zhan, Xianjie Liu, Valentin Dediu, Mats Fahlman