Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Manuskript (preprint): Time-resolved morphology formation of solution cast polymer: fullerene blends revealed by in-situ photoluminescence spectroscopy
  Jonas Bergqvist, Armantas Melianas, Olof Andersson, Camilla Lindqvist, Chiara Musumeci, Olle Inganäs

Artikel i tidskrift: Molecular Doping and Trap Filling in Organic Semiconductor Host-Guest Systems
  Guangzheng Zuo, Zhaojun Li, Olof Andersson, Hassan Abdalla, Ergang Wang, Martijn Kemerink

Artikel i tidskrift: High thermoelectric power factor from multilayer solution-processed organic films
  Guangzheng Zuo, Olof Andersson, Hassan Abdalla, Martijn Kemerink