Leta i Linköpings universitets forskning

På LiU E-Press har vi registrerat de flesta publikationer från LiU. Skriv några nyckelord, välj publikationstyp...

Artikel i tidskrift: Interactions of Zoospores of Ulva linza with Arginine-Rich Oligopeptide Monolayers
  Thomas Ederth, M E Pettitt, Patrik Nygren, Chun-Xia Du, Tobias Ekblad, Ye Zhou, Magnus Falk, M E Callow, J A Callow, Bo Liedberg